Atnaujintas 2005 birželio 23 d.
Nr.49
(1350)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai

Jaunimas dalijosi bendryste

Panevėžio vyskupijos Katechetikos
centro vadovė Zita Tručionienė
ir vyskupas Jonas Kauneckas
tarp jaunimo
Linos Žostautaitės nuotrauka

Vienas iš daugelio Eucharistijos metams skirtų renginių Panevėžio vyskupijoje įvyko birželio 4 dieną Aukštaitijos sostinės Sielovados centre. Tądien į jį rinkosi vyskupijos dekanatų jaunimas – projekto „Pasilik su mumis, Viešpatie!“, skirto Eucharistijos metams, dalyviai. Renginį organizavo vyskupijos Katechetikos (vad. Zita Tručionienė) ir Jaunimo (vad. Saulius Černiauskas) centrai, talkino savanoriai, ateitininkai ir skautai. Renginį parėmė Panevėžio vyskupijos kurija, verslininkas Jonas Katinas, uždaroji akcinė bendrovė „Midenė“ ir Karaliaus Mindaugo bataliono motorizuotasis pėstininkų būrys. Šventei „Pasilik su mumis, Viešpatie!“ vadovavo Velžio (Panevėžio r.) gimnazijos 10-os klasės moksleivė, ateitininkų Vysk. K.Paltaroko kuopos narė Žydrūnė Kripaitytė.

Metų pradžioje buvo paskelbtas piešinių ir rašinių konkursas tema „Pasilik su mumis, Viešpatie!“, o vyresnieji dekanatų mokyklų auklėtiniai galėjo dalyvauti projekte pasiūlytose programose.

Pradinių klasių piešinių konkurse nugalėtojais pripažinti Karolis Milickas (Raguva), Sangirdas Lapėnas (Biržai) ir Aistė Osipovaitė (Rokiškis). 5-8 klasių grupėje apdovanoti Juozas Andriūnas (Panevėžys), Viktorija Ruželytė (Pandėlys) ir Renata Veleckaitė (Aleksandravėlė). 9-12 klasių – Raimonda Miknutė (Panevėžys), Mantas Pakštys (Anykščiai) ir Jolanta Kantakevičiūtė (Samaniai). Rašinių konkurse tarp 1-4 klasių pažymėtini Rūtos Inčiūraitės (Pandėlys), Vaido Bučenko (Rokiškis), Dovilės Butėnaitės (Rokiškis) ir Kristinos Krikščiūnaitės (Panevėžys) darbai. 5-8 klasių grupėje apdovanotos Dovilė Kalendraitė (Pandėlys), Samanta Pajaujytė ir Vita Kuodytė (Miežiškiai), o tarp 9-12 klasių apdovanojimas atiteko Viktorijai Melvydaitei (Pandėlys).

Šventė prasidėjo Sielovados centro parke. Skambant „Kaip ištroškusi elnė“, liturginį šokį šoko Panevėžio dekanato Kristaus Karaliaus Katedros parapijos ir Vyskupo K. Paltaroko vidurinės mokyklos mokiniai (vad. Gražina Bataitienė). Jaunimą pasveikino Panevėžio vyskupas Jonas Kauneckas. Vėliau Panevėžio vyskupijos dekanatų vaikai, jaunimas ir vienuolijos rodė meninę programą. Scenoje pirmieji pasirodė Subačiaus Šv. Pranciškaus Asyžiečio parapijos jaunuoliai. Jie šventei parengė muzikinę literatūrinę kompoziciją (vad. tikybos mokytoja Irena Balčiūnienė). Drauge su visais šventės dalyviais liturginius šokius šoko Smilgių Šv. Jurgio parapijos jaunimas (vad. tikybos mokytoja Milda Švelnienė). Į susirinkusiuosius prabilo Įsikūnijusio Dievo Žodžio vienuolijos brolis kunigas Markas Mikalonis. Inscenizaciją „Jėzus gyvas“ parodė Pandėlio Švč. M. Marijos Vardo parapijos jaunimas (vad. tikybos mokytoja Eglė Glemžienė). Kristaus Karaliaus Katedros jaunimas pakvietė kartu giedoti giesmę „Viešpatauk manyje, Viešpatie“ (vad. Laimonas Šimoliūnas). Mintimis dalijosi Baltriškių Tiberiados bendruomenės broliai Mykolas de Meulenaer ir Egidijus Charue. Panevėžio dekanato Švč. Trejybės parapijos vaikai ir jaunimas parodė inscenizaciją sūnaus palaidūno tema (vad. Irena Stankevičienė). Giedojo Raguvėlės Šv. diak. Stepono parapijos vaikai (vad. tikybos mokytoja Angelė Ažusienienė). Kupiškio dekanato Kupos pradinės mokyklos mokiniai parodė inscenizaciją „Būk su manimi, Viešpatie!“ (vad. Laima Giedraitienė).

Biržų Šv. Jono Krikštytojo parapijos jaunimo grupė susirinkusiesiems giedojo ir parodė inscenizaciją (vad. tikybos mokytoja Saulė Cameron). Giesme širdis sušildė Panevėžio dekanato Miežiškių Švč. M. Marijos Aplankymo parapijos vaikai, vadovaujami tikybos mokytojos Ligitos Kuzmienės. Sveikino ir Utenos dekanato jaunimas kartu su dekanu kun. Sauliumi Kalvaičiu bei tikybos mokytoja Jolanta Šyvyte. Pasvalio dekanato jaunimas giedojo savo sukurtą himną, kuris pirmą kartą nuskambėjo per Pasvalio dekanato Jaunimo dieną.

Giesmėmis sveikino ir Panevėžio Šv. Apaštalų Petro ir Povilo parapijos vaikai bei jaunuoliai (vad. Liuda Vėžytė). Panevėžio miesto Mykolo Karkos vidurinės mokyklos moksleiviai pasakojo Didžiosios meilės istoriją (vad. tikybos mokytoja Dalia Kubilienė).

Po pasirodymų jaunimo grupė kartu su savo vadovais pėsčiomis keliavo į Kristaus Karaliaus Katedrą. Buvo parengtos keturios katechezės stotelės. Visus į Dievo Tautą subūrė ir į Katedrą palydėjo Mozė (diakonas Saulius Černiauskas). Pirmojo sustojimo metu prisiminta, kaip Dievas pasirūpino izraelitais dykumoje. Antrojoje stotelėje prisimintas Jėzaus duonos padauginimas. Jaunimo Nevėžio upės Senvagėje laukė du apaštalai (Alvydas Švelnia ir kun. Domingo Avellaneda). Trečiojoje stotelėje prisimintas Jėzus, kuris maitina mus gyvąja duona. Jaunimą pasitiko Motina Teresė (s. Elija iš šv. Kotrynos vienuolyno). Renginio dalyvius prie Katedros sutiko pats vyskupas J.Kauneckas. Visi tyloje pagarbino Švč. Sakramentą ir pasirengė švęsti Eucharistiją.

Klierikas Justas JASĖNAS

Panevėžys

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija