Atnaujintas 2005 birželio 23 d.
Nr.49
(1350)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai

Ukrainos bei Lietuvos mokslininkai apie bazilijonus

Tęsiamas konferencijų, skirtų Šv. Bazilijaus Didžiojo ordinui, ciklas

Lietuvių grupelė Zarvanicos
varpinėje. Iš kairės: Šiaulių
universiteto mokslo prorektorius
prof. Vaclovas Tričys, Vytautas
Šemeta, Šiaulių universiteto
Humanitarinio fakulteto dekanė
prof. Genovaitė Kačiuškienė
ir dr. Aldona Vasiliauskienė

Posėdžiui pirmininkauja Šiaulių
universiteto Humanitarinio
fakulteto dekanė prof. Genovaitė
Kačiuškienė ir Josifo Veljamino
Rutskio filosofijos-teologijos
studijų Bazilijonų instituto
vicerektorius Martynas
Chaburskis, OSBM

Kalba Kauno jėzuitų gimnazijos
direktorius kun. Gintaras Vitkus, SJ

Ukrainoje, Ternopolio srityje, prieš dešimtmetį veiklą atgaivinęs Bučiačio kolegijumas (direktorius t. Ivan Majkovič, OSBM) 2005 m. gegužės 12–14 d. savo jubiliejui surengė tarptautinę mokslinę konferenciją „Šv. Bazilijaus Didžiojo ordinas: istorija ir švietėjiška veikla“, kurioje buvo nagrinėjama graikų apeigų katalikų vidurinio išsilavinimo mokymo įstaigų veiklos patirtis Ukrainoje, Bučiačio bazilionų vienuolynas istorinėje retrospektyvoje, pateikti duomenys apie Bazilijonų ordino istorijos Ukrainoje šaltinius, gilintasi į tėvų bazilijonų švietėjišką veiklą.

Tai jau šeštoji konferencija iš ciklo „Šv. Bazilijaus Didžiojo ordinas“. Pranešimus skaitė Ukrainos bei Lietuvos mokslininkai: Šiaulių universiteto mokslo prorektorius Vaclovas Tričys, to paties universiteto Humanitarinio fakulteto dekanė prof. Genovaitė Kačiuškienė, Kauno jėzuitų gimnazijos direktorius kun. Gintaras Vitkus, SJ, „Mokslo Lietuvos“ redaktorius Gediminas Zemlickas ir šio straipsnio autorė.

Konferencijų iniciatoriai – Lietuvos mokslininkai. Ir neatsitiktinai: XVII a. pradžioje Lietuvos sostinėje Vilniuje esančiame Švč. Trejybės vienuolyne vienuoliams Ivanui Kuncevičiui – Šv. Juozapatui ir Veljaminui Rutskiui kilo idėja įkurti ordiną. 1617 metais, sujungus penkis bazilijonų vienuolynus, buvo įkurtas Šv. Bazilijaus Didžiojo ordinas, o Vilnius tapo ordino centru.

Pirmoji konferencija (2001 m.) buvo organizuota Lietuvoje ir vyko Šiaulių universitete bei Vilniaus Švč. Trejybės vienuolyne. Tai irgi sietina su vienuoliais bazilijonais. 1749 metais į netoli Šiaulių esančią vietovę iš Vilniaus buvo pakviesti vienuoliai bazilijonai, kad jie pastatytų bažnyčią, vienuolyną, įkurtų mokyklą ir šiame krašte plėstų dvasingumą, kultūrą, mokslą. Vietovė greit išaugo ir iki šių dienų įamžino vienuolių vardą. Tai – Bazilionų miestelis. Ši vietovė – vienintelė pasaulyje, įamžinusi vienuolių bazilijonų vardą.

Dėmesys pirmajai konferencijai skatino organizuoti ir kitas konferencijas mažai žinomo ordino istorijai atskleisti. Trys konferencijos jau vyko Lietuvoje (2001, 2003 ir 2004 m.). Bučiačyje tik ką pasibaigusi konferencija – jau trečioji ir Ukrainoje.

1617 metais įkurtas ordinas tapo žinomas visoje LDK ir jo nariai buvo kviečiami į tolimiausias vietoves dvasiniam, moksliniam ir kultūriniam lygiui kelti. 1712-aisiais į Bučiačį, grafų Potockių pakviesti, iš Vilniaus Švč. Trejybės vienuolyno atvyko vienuoliai bazilijonai. Ką jie čia nuveikė, kokia buvo tuometinė ir vėlesnė politinė situacija šioje ir aplinkinėse teritorijose bei kiti Šv. Bazilijaus Didžiojo ordino istorijai svarbūs klausimai ir buvo nagrinėjami konferencijos metu.

Diskusijose ir prie apvaliojo stalo apibendrinant konferenciją kalbėta apie konferencijų ciklo „Šv. Bazilijaus Didžiojo ordinas“ tąsą, didesnį pačių vienuolių įsitraukimą į savo ordino istorijos tyrinėjimus ir būtinybę išleisti mokslinių straipsnių rinkinį – konferencijų medžiagą.

Aldona Vasiliauskienė

Brolio Iljos, OSBM,
ir tėvo Martyno Chaburskio, OSBM, nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija