Atnaujintas 2005 birželio 23 d.
Nr.49
(1350)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai

Ispanų katalikai pasmerkė netinkamą šeimos politiką

Pusantro milijono ispanų
didžiuliu mitingu pasmerkė
savo vyriausybės
šeimos politiką

Pusantro milijono katalikų iš Madrido ir visos Ispanijos šeštadienio vakarą šalies sostinėje surengtame mitinge ištarė aiškų “Ne!” savo vyriausybės vedamai klaidingai šeimos politikai. Mitingą, kurio tikslas buvo priminti visuomenei nenykstančią šeimos svarbą, surengė Ispanijos šeimos forumas. Vyskupų, tarp jų Madrido kardinolo Rouko Varelos, lydimi tikintieji, krikščioniškų organizacijų ir sąjūdžių atstovai, kunigai, vienuoliai ir vienuolės, bet labiausiai katalikų šeimos pasmerkė vyriausybės planus įvesti naują įstatymą, kuris tos pačios lyties atstovų santuoką prilygintų vyro ir moters santuokai. Mitingo dalyviai prašė vyriausybės atsiimti įstatymo projektą ir vietoj jo kurti tokią politiką, kuri būtų palanki šeimoms – ginti šeimos institucijas, saugoti naujagimių teises, gerbti tėvų teisę patiems spręsti dėl vaikų auklėjimo. Mitingo dalyvių nusistatymas buvo išsakytas jų nešamuose plakatuose su tokiais užrašais: „Šeima reiškia turėti motiną ir tėvą“, „Ne“ šeimai skelbiamam karui!“, „Už laisvę ir už šeimą“. Kituose plakatuose protesto dalyviai negailėjo priekaištų populiariam socialistinės vyriausybės vadovui premjerui Chosė Luisui Rodrigenui Zapaterui, inicijavusiam homoseksualistų santuokas įteisinančio įstatymo projektą: „Taip pat ir Zapateras turi motiną ir tėvą, o kodėl aš negaliu?“. „Mūsų daugiau, nei įsivaizduojate“, – toks buvo užrašas kitame transparante. Ispanijos parlamentas priėmė įstatymo projektą balandžio mėnesį. Šią savaitę įstatymas teikiamas tvirtinti Ispanijos Senate. Jei Senatas jį priims, tada Ispanija taps pirmąja Europos šalimi, įvedusia „homoseksualų šeimos instituciją“, kuriai pripažįstama ir teisė įsivaikinti. Ispanijos šeimos forumo surengtą mitingą rėmė Katalikų Bažnyčios hierarchai ir pagrindinė Ispanijos opozicijos partija – vidurio dešiniųjų Liaudies partija. Jos vadovai kvietė premjerą įsiklausyti į šimtų tūkstančių šeimų balsą, reikalaujantį nesulyginti tradicinės šeimos su homoseksualistų sąjunga. Pasak Liaudies partijos, niekas neabejoja, jog nevalia diskriminuoti homoseksualistų, tačiau reikia atsižvelgti į didžiulį pavojų, kurį šeimai ir visuomenei sukelia homoseksualistų šeimos institucinis pripažinimas.

Mitinge dalyvavo ne vien ispanai, bet ir šeimos globos srityje besidarbuojančių nevyriausybinių organizacijų atstovai iš skirtingų kraštų. Ispanijos vyskupai ne kartą praeityje pasisakė prieš vyriausybės ketinimą skelbti šeimos institucijai pavojų keliantį įstatymą. Birželio 9-ąją paskelbtoje notoje Ispanijos vyskupai bandymą pripažinti homoseksualistų „šeimai“ tas teises ir pareigas, kurios priklauso tradicinei šeimai, pavadino neteisingu ir nesuderinamu su sveiku protu. „Susiduriame su aukščiausios moralinės ir socialinės reikšmės klausimu, į kurį visi piliečiai, ypač katalikai, turi atsiliepti aiškiai ir nedviprasmiškai, bet kokiomis teisinėmis priemonėmis. Taikingas mitingas yra vienas iš būdų teisėtai reikšti savo nusistatymą ir įgyvendinti krikščionišką pareigą tarnauti visuomenės gerovei“, – pažymėjo laiške vyskupai, pritardami Ispanijos šeimos forumo surengtam mitingui.

Pagal VR

Išsamiau apie tai – kitame numeryje.

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija