Atnaujintas 2005 birželio 23 d.
Nr.49
(1350)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai

Specialiai „XXI amžiui“ iš Madrido

Labai laukiamas svečias

Prelatas Edmundas Putrimas
aukoja šv. Mišias lietuvių kalba
Kampohermose, Almerijoje,
birželio 4 dieną

Ispanijos lietuvių bendruomenė (toliau ILB) labai dėkinga už prelato Edmundo Putrimo, Lietuvos Vyskupų Konferencijos delegato užsienio lietuviams katalikams, Pasaulio lietuvių bendruomenės Valdybos nario, vizitą į Ispaniją. Tai vizitas, kuriuo džiaugiamės supratę, kad ILB daug nuveikė vienydama lietuvius, bet dar daugiau jai lieka nepadarytų darbų. Pasiūlėme gana sunkų, ypač karštos vasaros pradžioje, vizitą po šalį. Norėjome, kad prelatas kuo daugiau pamatytų ir kad su kuo daugiau lietuvių susipažintų. O ypač kad aplankytų visas šiuo metu aktyviausias lietuvių bendruomenes įvairiuose Ispanijos kampeliuose. Labai nustebome, jog prelatas neabejodamas sutiko važiuoti ten, kur yra laukiamas, ir per nepilną savaitę sukorė daugiau nei du tūkstančius kilometrų.           

Pagrindinis prel. E.Putrimo vizito tikslas buvo susipažinti su mumis, Ispanijos lietuviais, bei numatyti būsimo Sielovados centro įkūrimo ir lietuvio kunigo paskyrimo į Ispaniją galimybes. Kelionės pabaigoje Madride bendraujant su prelatu, jis sakė, kad tokio kunigo paskyrimui yra sudaryta palanki terpė, jis yra laukiamas ir būtinas. Ateityje kunigas galėtų būti ne tik religinis, bet ir socialinis vadovas, padedantis bendrauti ir vienytis daugeliui lietuvių.  

Vizitas prasidėjo gegužės 31 dienos popietę nuo vienos mažiausių, tačiau didelį potencialą turinčios lietuvių bendruomenės Katalonijoje, savo centrą įkūrusios Barselonoje. Po trumpo apsilankymo mieste ir vakarienės su tos bendruomenės lietuviais, prelatas kitą rytą išvyko į Tudelą, kur glaudžiasi viena pirmųjų ir viena brandžiausių Ispanijos lietuvių Navaros krašto bendruomenių. Ten mūsų prelato laukė visa svita svečių, tarp kurių buvo ir vietinė žiniasklaida, „Caritas“ organizacija, glaudžiai bendradarbiaujanti su vietiniais lietuviais, vietinės bažnyčios atstovai bei nemaža grupė lietuvių. Kaip Silva Petkauskienė, lietuvių bendruomenės Navaroje pirmininkė, minėjo, šv. Mišių aukojimas dviem kalbom buvo įsimintinas įvykis visiems Tudelos istorijoje. Kitos dienos rytą prel. E.Putrimas buvo kviečiamas į Valensiją, kurioje jį pasitiko Valensijos ir Alikantės lietuvių atstovai. Šiek tiek ramesnį vakarą prelatas turėjo galimybę susipažinti su šiuo metu besikuriančių dviejų lietuvių centrų aktyviausiais atstovais. Ir Vilma Zitkauskaitė, viena iš Valensijos lietuvių organizatorių, ir Kristina Funkienė, lietuvių bendruomenės Alikantėje pirmininkė, kalbėjo apie vietinių lietuvių reikmes, organizacinius sunkumus, bendruomenės sampratą, bendradarbiavimą su kitomis kraštų bendruomenėmis bei būsimo Sielovados centro atstovais, apie būsimo LR konsulato Valensijoje įkūrimo reikšmę vietiniams tautiečiams. Kitos dienos rytą, po ekskursijos po Valensiją, lietuviai prelatą išlydėjo į Almeriją. Ten mūsų svečią pasitiko skaitlingiausia lietuvių bendruomenė, išsibarsčiusi po visą Andalūzijos regioną. Prelato vizitas sulaukė stipraus visuomenės ir vietinių institucijų palaikymo. Šeštadienio vakaro lietuvių kalba aukojamose šv. Mišiose dalyvavo apie 80 žmonių, priėmė krikštą Ispanijoje gimusi lietuviukė, vardu Karolina, ją ir jos tėvelius visų Ispanijos lietuvių vardu nuoširdžiai sveikiname. Tai simbolinis ir istorinis momentas, kuomet pirmą kartą tarp Ispanijos lietuvių priimamas krikštas lietuvių kalba.

Kadangi prelatas viešėjo Almerijoje keletą dienų, galėjo puikiai susipažinti su ten gyvenančiais lietuviais ir jų kasdienybe. Buvo užmegztas labai glaudus ryšys su vietine bažnyčia. Kaip vėliau minėjo lietuvių bendruomenės Andalūzijoje pirmininkė Marina Ruibienė, tikimasi, kad nuo šiol bus galima įterpti skaitinius lietuvių kalba ispaniškose šv. Mišiose, taip pradedant dialogą tarp lietuvių ir vietinės bažnyčios. Prelatas susipažino su Almerijos jaunimu ir vaikais, teko bendrauti su Almerijos garbės konsulu, kuris pažadėjo daugiau padėti tvarkant lietuvių reikalus. 

Po ilgos kelionės mūsų svečio dar laukė darbai Madride. Pirmosios įsikūrusios krašto bendruomenės, kuri šiuo metu priglaudžia ir Ispanijos lietuvių bendruomenės būstinę, lietuviai padėjo prelatui susidaryti bendrą įspūdį apie Ispanijos lietuvius, papasakoti apie nors ir trumpą ILB istoriją, jos kūrimosi pradžią bei procesą, pasidalyti jo kelionės rezultatais. Madride prel. E.Putrimas turėjo galimybės ne kartą pabendrauti su prezidentu Valdu Adamkumi, kuris kaip tik tomis dienomis, birželio 6-7, lankėsi oficialaus vizito Ispanijoje. Taip pat dalyvavo pristatant Ispanijos lietuvių bendruomenę karališkajai šeimai. Prelatas susitiko ir su Ispanijos vyskupų konferencijos atstovais Madride, kuriems pateikė prašymą, kviečiantį bendradarbiauti ir pritarti kunigo paskyrimui iš Lietuvos. Džiaugiamės, kad prelatas sulaukė teigiamo atsakymo, nors dar daug reikės nuveikti tariantis su autonominių regionų vyskupais. Tikimės, kad netrukus galėsime klausytis lietuviškų šv. Mišių Ispanijoje.

Prelatas savo vizitu daugeliui padėjo priartėti prie savanoriško darbo, lietuviškumo išeivijoje sampratos bei svarbiausia – prie Pasaulio lietuvių bendruomenės. Ir reikia pripažinti, kad padėjo mums subręsti daugeliu aspektų.

Loreta Paulauskaitė,
Ispanijos lietuvių bendruomenės Valdybos pirmininkė

Madridas, Ispanija

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija