Atnaujintas 2006 sausio 18 d.
Nr.5
(1405)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Vakarai su Vaižgantu

Alfas PAKĖNAS

J.Tumo-Vaižganto muziejuje
vykusio adventinio vakaro dalyviai
(iš kairės): poetai Eglė Perednytė,
kun. Skaidrius Kandratavičius,
verslininkė Alė Jurgaitienė
ir Kauno vicemeras
Kazimieras Kuzminskas

Kanauninko ir rašytojo, prieškariu garsaus publicisto Juozo Tumo-Vaižganto memorialinis muziejus Kaune (Aleksoto g. 10-4) pirmuosius lankytojus pakvietė prieš aštuonerius metus – 1997 m. liepos 8-ąją. Tai buvo viena iš daugelio gražių Maironio lietuvių literatūros muziejaus direktorės Aldonos Ruseckaitės kultūrinių vizijų, tapusių realybe. Vaižgantas čia, kukliame keturių kambarių bute, 1920-ųjų žiemą tapęs Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų (Vytauto Didžiojo) bažnyčios rektoriumi, gyveno daugiau kaip dvylika metų. Jau sirgdamas per 1933-iųjų Užgavėnes išsikėlė gyventi į Ąžuolyną, kur buvo ką tik baigti įrengti artimo giminaičio, žinomo Nepriklausomos Lietuvos diplomato Petro Klimo namai.


Teatro ir tekstilės meno sąšauka

Iš kairės: Vilniaus dailės akademijos
docentas Jonas Stankevičius,
šios aukštosios mokyklos antrakursė
Vaiva Klakauskaitė ir Panevėžio
galerijos „XX“ parodų
koordinatorė Rasuolė Kerbedienė

Per Tris Karalius Panevėžio J. Miltinio dramos teatre buvo atidaryta Vilniaus dailės akademijos Tekstilės katedros studentų darbų paroda. Ji veiks visą mėnesį.

Pristatydamas parodą, Tekstilės katedros docentas Jonas Stankevičius pasidžiaugė, jog turėjo itin gerą komandą ją rengiant. „Lietuvoje esu dalyvavęs rengiant dvidešimt tekstilės ekspozicijų, tačiau kitų tokių darbščių žmonių neteko sutikti“, - gyrė panevėžiečius svečias iš Vilniaus. Jis priminė, jog akademijoje yra sukauptas toks tekstilės dirbinių lobynas, jog iš jo galėtų surengti dar penkias tokias parodas.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija