Atnaujintas 2006 sausio 20 d.
Nr.6
(1406)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

Svetainė įkurta
2001 m. spalio 3 d.

RUBRIKOS

XXI Amžius


PRIEDAI

Abipus Nemuno

Kristus ir pasaulis

žvilgsniai

pro vita

Sidabrinė gija

Horizontai

Atodangos


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai


PRIEŠPASKUTINIS NUMERIS

XXI Amžius


REKLAMA LAIKRAŠTYJE

Reklamos kaina - tik 1,00 Lt + PVM

Pageidaujančius prašome kreiptis į Redakciją

Šiame numeryje:

Lietuvos Vyskupų
Konferencijos
posėdyje

Gyvenkime
ir kurkime Kristuje

Liko kaltas
be teismo

Nelikome abejingi

Bus gerinama
teismų veikla

Popietė
su monsinjoru

Jei reikės,
vėl būsime laisvės
gynėjų gretose

Dėl politikų moralios
politikos vykdymo

Kalėdų dovanojimo
džiaugsmas

Tautos verta šventė

Protestantų delegacijos Vatikane

Mindaugas BUIKA

Popiežius Benediktas XVI kalbasi
su Pasaulinio Reformuotų Bažnyčių
aljanso pirmininku presbiterijonų
pastoriumi Kliftonu Kirkpatriku

Popiežius patvirtina krikščionių vienybės prioritetus

Šiuo metu visoje Bažnyčioje vykstant Maldos už krikščionių vienybę savaitės (sausio 18-25 dienomis) celebracijai, tarptautinėje žiniasklaidoje vėl apžvelgiama intensyvi popiežiaus Benedikto XVI ekumeninė veikla, kuris savojo pontifikato pradžioje pabrėžė, jog krikščionių vienybės skatinimas bus svarbus jo pontifikato prioritetas. Šventąjį Tėvą, kilusį iš reformacijos židinio Vokietijos, pastarosiomis savaitėmis toliau lankė pagrindinių protestantų konfesijų aukščiausio lygio delegacijos, tikėdamosios tolesnio dialogo vystymo su katalikais didžiosios bendrystės linkme.


Architektūros šedevrui – nė lito

Kol premjeras A.Brazauskas ir jo aplinka negaili nei pinigų, nei liaupsių labai abejotinam objektui – Valdovų rūmams atstatyti (tiksliau, pastatyti), Vyriausybė nesurado nė vieno lito į UNESCO pasaulio šedevrų sąrašą įtrauktam XVII amžiuje statytam Pažaislio vienuolyno ansambliui. Kaip pareiškė Finansų ministerijos vyriausioji specialistė G.Boguševičienė, Vyriausybė neatsiliepė į Kauno savivaldybės vadovų prašymą skirti lėšų dabartinėms Pažaislio vienuolyno šeimininkėms – Šv. Kazimiero kongregacijos seserims.


Tėvynės meilė ir Sausio 13-oji

Kauno arkivyskupas Sigitas Tamkevičius,

Lietuvos Vyskupų Konferencijos pirmininkas

Minime rūsčias, bet brangias dienas, subrandinusias mus labiau nei po to sekę penkiolika Nepriklausomybės metų. Šiandien dejuojame, kad trūksta meilės Tėvynei ir pilietinės sąmonės. O kas ugdė tą sąmonę? Ar pusvelčiui grobusieji Lietuvos turtą, skandinusieji tautą alkoholio jūroje, o šiandien susirūpinę naminukės legalizavimu ir alų reklamuoją, ciniškai naudodami Lietuvos tikinčiųjų švenčiausius simbolius?


Panevėžio vyskupas neteko sesers

Bronius VERTELKA

Kauneckų šeima 1972 metais.
Sėdi tėvai, stovi vaikai Stasė ir Jonas

Skaudus smūgis ganytojui

Sausio 13-ąją, kada buvo minimos kruvinųjų įvykių Vilniuje 15-osios metinės, nutrūko trapus Stasės Kauneckaitės gyvybės siūlas. Jai ėjo 75-ieji. Panevėžio vyskupo sesers palaikai buvo pašarvoti Aukštaitijos sostinės Kristaus Karaliaus Katedros kriptoje. Buvo išreikštas pageidavimas prie jos karsto nedėti gėlių ir vainikų, bet ta intencija aukoti senelių globos namams.


Kam grietinėlė, o kam išrūgos

Petras KATINAS

Europarlamentaras Aloyzas Sakalas, vis dar oficialiai esantis Socialdemokratų partijos garbės pirmininku, pareiškė, kad dabartinė Lietuvos politika grįžta prie sovietmečio standartų, o moralios politikos neliko nė kvapo. Tą mato ne tik A.Sakalas, bet ir visi tie, kurie nori matyti. Tačiau, jau nebe pirmą kartą girdint tokius europarlamentaro samprotavimus, reikėtų pripažinti, kad ir pats A.Sakalas, komunistams pardavęs savo Socialdemokratų partiją, kuri jos atsikūrimo pradžioje buvo reklamuojama kaip vakarietiško tipo demokratinė partija, pats prisidėjo prie tokios politikos, o dabar graužiasi. Niekas nereikalauja iš jo barstytis galvą pelenais ir atgailauti, bet, kalbant apie valdančiojo klano moralės nebuvimą, vertėtų ir savo kaltės dalį prisiimti.

 
Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija