Atnaujintas 2006 gegužės 3 d.
Nr.33
(1433)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Esame pajėgūs imtis atsakomybės už valstybės valdymą

Iš kairės: Tėvynės sąjungos
politikos komiteto nariai
Algirdas Juozapas Katkus,
Vladislovas Jonikas
ir Gražina Trimakaitė

Gegužės 1-oji – Tėvynės sąjungos (TS) gimimo diena. Ta proga kalbiname vieną iš jos kūrėjų – Juozapą Algirdą Katkų, buvusį Seimo narį, dabar – TS Politikos komiteto vicepirmininką.

 

Kokiomis aplinkybėmis 1993 m. gegužės 1 d. gimė Tėvynės sąjunga?

1992 metais rinkimus laimėjo iš LKP į LDDP persikrikštijusi aiškiai kairiosios ideologijos partija. Sąjūdžio žmonių sukurta Socialdemokratų partija krypo į europinę kairiojo sparno pusę, o Centro sąjunga taip pat stengėsi užimti centro kairiąją poziciją. Iš Sąjūdžio susiformavusios Krikščionių demokratų, Tautininkų ir Demokratų partijos negalėjo atsverti kairiųjų jėgų, todėl aplinkybės reikalavo kurti dešiniuosius vienijančią partiją.


Ukrainos dovana bažnyčiai

Domeikavoje atidengtas paminklas Černobylio aukoms atminti ir padovanotas „Černobylio varpas“

Kazimieras Dobkevičius

Černobylio varpas – Ukrainos
dovana Domeikavos bažnyčiai

Domeikavoje (Kauno r.), Lietuvos Kankinių bažnyčios šventoriuje, balandžio 26 dieną rinkosi žmonės, kuriems teko dalyvauti Černobylio atominės elektrinės avarijos padarinių likvidavime, taip pat valdžios atstovai ir garbingas svečias iš Ukrainos – šios šalies ambasadorius Lietuvoje Borisas Klimčiukas.

1986 m. balandžio 26 d. Černobylio atominėje elektrinėje įvyko baisi nelaimė – sprogo atominės elektrinės vienas reaktorių. Sovietų vadovybė tylėjo, slėpė šį avarijos faktą. Tik po dešimties dienų tuometinis „perestroikos“ vadovas M.Gorbačiovas per televiziją prabilo apie nelaimę. Valdžia nebuvo pasiruošusi likviduoti tokius padarinius. Kaip įprasta, griebėsi prievartos. Mobilizavo žmones iš visų respublikų, tarp jų ir iš Lietuvos, ir nusiuntė į nelaimės rajoną Černobylį. Į šį pragaro katilą pateko apie 2000 lietuvių. Nuo radiacijos mirė daugiau nei 500 mūsų tautiečių, kiti ir šiandien kenčia negalavimus ir skausmus.


Tinkamai neugdoma pilietinė branda

Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių bendrijos metinės konferencijos pareiškimas apie Lietuvos visuomenės pilietinį ugdymą ir patriotinį auklėjimą

Šių metų kovo 28 dieną Lietuvos Respublikos Prezidentas metiniame pranešime pažymėjo, kad jau šešiolika metų kuriame nepriklausomą valstybę, o esame priversti pripažinti, jog didėja piliečių nusivylimas ja kaip vertybe, silpnėja patriotizmas.


Dėl teisinės sistemos valstybėje

Lietuvos Sąjūdžio ir Laisvės Kovotojų sąjungos respublikinės konferencijos rezoliucija

Lietuvos Respublikos Prezidentas savo metinėje ataskaitoje pripažino, kad dabartinė teisinė sistema netenkina visuomenės poreikių. Prezidentas įsipareigojo pateikti naują Teismų įstatymo redakciją. Šiuo metu naujas Teismų įstatymo redakcijos projektas jau įregistruotas. Projekte nemažas dėmesys skiriamas teisėjų atrankai (tas yra būtina), bet įstatymo projekte nėra esminių klausimų, kurių neįtraukus į įstatymą, jis tampa menkavertis.


Burkimės į Sąjūdžio bendruomenes

Pastaraisiais metais Lietuvoje neišaiškintais būdais, be pajamų mokesčių deklaravimo, milijonus susikaupę ir į valdžios struktūras prasiskverbę žmonės įžūliai daro viską, kad jiems palanki nomenklatūrinė sistema būtų išsaugota.Tam sąlygas sudaro įsitvirtinusi uždara teismų sistema ir įsigalėjusi nekontroliuojama ir nebaudžiama valstybės valdininkų bei pareigūnų korupcija. Lengvo pasipelnymo šaltiniais vis dar išlieka neinventorizuotas valstybės nekilnojamasis turtas, nesaikingas valstybės biudžeto naudojimas ir ES skiriamų lėšų paslaptingas skirstymas. Visa tai griauna valstybės pagrindus, leidžia nomenklatūrai imti didžiulius atlyginimus ir naudotis privilegijomis. Todėl didžioji Lietuvos žmonių dalis vos verčiasi iš mažų atlyginimų bei pensijų, kurių indeksavimas, nuolat didėjant prekių kainoms, išlieka nepatenkinamas. Visa tai verčia jaunimą uždarbiauti svetur.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija