Atnaujintas 2007 vasario 9 d.
Nr.11
(1508)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Lietuvos mokslų akademijos biblioteka paminėjo Palaimintąjį

Dr. Aldona KAČERAUSKIENĖ

Sausio 27 dieną suėjo 80 metų, kai mirė Vilniaus vyskupas, arkivyskupas, apaštališkasis vizitatorius Lietuvoje, marijonas, Palaimintasis Jurgis Matulaitis (1871-1927). Be to, šiais metais sukaks 20 metų nuo jo paskelbimo Palaimintuoju (arkivyskupą J.Matulaitį Palaimintuoju paskelbė popiežius Jonas Paulius II). Tai įvyko 1987 metais, kai Lietuva minėjo 600 metų krikšto jubiliejų.


Išdrįsęs pašaukimą ne tik priimti, bet ir juo gyventi

Kardinolas Audrys Juozas BAČKIS,

Vilniaus arkivyskupas metropolitas

Brangūs broliai ir seserys,

šios dienos Dievo žodis mums atskleidžia vieną labai svarbią mintį: pašaukimas yra nuostabi Dievo dovana. Dar prieš sutverdamas motinos kūne tave aš išsirinkęs, – sako Viešpats. Dovanodamas gyvenimą, Dievas dovanoja ir užduotį, kurią kiekvienas žmogus, vykdydamas Kūrėjo valią, privalo atlikti šioje žemėje. Deja, ne kiekvienas, priimdamas gyvenimą, priima ir Dievo pašaukimo dovaną. Dažnas bando kurti gyvenimą ant savo asmeninių norų ir pasirinkimo pamatų, kurie netrukus pasirodo esą netvirti ir trumpalaikiai. Dievas teikia savo malonę visiems žmonėms, tačiau ne kiekvienas žmogus ją priima ir ja gyvena.


Palaimintojo Jurgio Matulaičio minėjimas

Renata STADULIENĖ

Atlaiduose dalyvavo vienuolės,
Palaimintojo Jurgio Matulaičio
darbų tęsėjos

Sausio 27 dieną Marijampolės Bazilikoje buvo paminėtos Palaimintojo Jurgio Matulaičio 80-osios mirties metinės. Iškilmingose šv. Mišiose dalyvavo apaštalinis nuncijus arkivyskupas Peteris Stephanas Zurbriggenas, kunigų marijonų generalinis vyresnysis Janas Rokošas, Vilniaus arkivyskupas kardinolas Audrys Juozas Bačkis, Kauno arkivyskupas Sigitas Tamkevičius, kiti vyskupai, kunigai ir gausus tikinčiųjų būrys ne tik iš Marijampolės, bet ir iš kitų miestų.


Konferencija mokykloje – Palaimintajam paminėti

Dalia Bajarūnienė,

tikybos mokytoja

Švč. M.Marijos Nekaltojo Prasidėjimo
Vargdienių seserų kongregacijos
atstovė s. Rimutė Garnevičiūtė
pasakoja apie Pal. J.Matulaičio
socialinės veiklos perspektyvą

Sausio 26 dieną Kauno Šv. Mato vidurinėje mokykloje pradėjome konferenciją, skirtą 80-osioms Palaimintojo Jurgio Matulaičio mirties metinėms. Visus susirinkusiuosius pasveikino Aleksoto dekanas, Aukštosios Panemunės Švč. M. Marijos Vardo parapijos klebonas kan. Deimantas Brogys. Konferencijoje ir šv. Mišių metu klebonas ragino melstis, kad Palaimintasis Jurgis būtų paskelbtas šventuoju. Svečius ir dalyvius pristatė mokyklos kapelionas kun. Rimantas Simanavičius.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija