Atnaujintas 2007 vasario 21 d.
Nr.14
(1511)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Vertas dramaturgo vardo

Bronius VERTELKA

Apie savo dėdę kun. Kazimierą
Čiplį-Vijūną pasakoja rašytoja,
muziejininkė Joana Viga Čiplytė

Koncertuoja Velžio
bendruomenės folklorinis ansamblis

Vaidina Panevėžio bendruomenių
rūmų mėgėjų teatras

„Mano tėvui Jonui Grubinskui teko dirbti zakristijonu Geidžiūnuose, kai ten klebonu darbavosi kun. Kazimieras Čiplys-Vijūnas. Savo šeimai jis pasakodavo, jog tai buvo itin paprastas, geranoriškas, puikiai su parapijiečiais sutariantis kunigas, – Panevėžio bendruomenių rūmuose sutikta Ona Sabaliauskienė dalijosi išsaugotais prisiminimais apie šį žmogų. – Girdėti tokį kunigo vertinimą man buvo dvigubai malonu, nes mano mama buvo jo pusseserė. Taip likimas lėmė, kad ištekėjusi ji net gyveno Čiplių kaime. Ten yra ir mano gimtinė“.

Prisiminti kunigą, dramaturgą, režisierių ir švietėją K.Čiplį-Vijūną, paminėti jo 110-ųjų gimimo metinių vasario 8 dieną į Panevėžio bendruomenių rūmus atėjo teatro, literatūros, muzikos mylėtojai. Susirinko jų tiek daug, kad pritrūko vietos drabužinėje pakabinti paltams. Prisiminimų vakaras vyko rūmų svetainėje „Mozaika“, susėdus prie stalų ir ant jų uždegus žvakes.

Rašytoja, muziejininkė Joana Viga Čiplytė vertė savo dėdės K.Čiplio-Vijūno gyvenimo puslapius. Per ketvirtį amžiaus jis pakeitė aštuonias parapijas, tačiau visose jų buvo mylimas ir gerbiamas žmonių. Veiklus kunigas sugebėjo išgarsėti ir kaip dramaturgas. Išliko 16 jo sukurtų pjesių. Jos paprastos, suprantamos, jose yra keturi penki vaidmenys, todėl jos tinkamiausios sodžiaus scenai. Tačiau kunigo kūrybinius planus nutraukė sovietinė okupacija. Jis buvo suimtas ir nuteistas 10 metų. Netgi būdamas nelaisvėje nesiskundė esama padėtimi. Pusseserei Marytei Baublinskienei rašė, kad į lagerį atvažiavo gerai, yra sveikas. Iš tikrųjų apie 90 kilogramų svėręs vyras numetė bent pusę savo svorio. Tragiška ir kunigo gyvenimo pabaiga: 1950 metais jį lageryje užmušė kriminaliniai kaliniai.

Atgimus Lietuvai, J.V.Čiplytei įvairiose vietose pavyko rasti 16 dėdės pjesių ir dauginimo aparatu jas nukopijuoti. Deja, pusė jų buvo išblukusios. Visą darbą teko pradėti iš naujo. J.V.Čiplytės sudarytos knygos leidimui aukojo kunigai, parapijiečiai – visi, kuriems buvo brangus kun. K.Čiplio-Vijūno atminimas. Kada ji buvo surinkta, pasirodė, kad leidyklai dar papildomai reikia sumokėti šešis tūkstančius litų. Tokią sumą paaukojo Panevėžio vyskupijos kurija. Buvo išspausdinta knygos „Kazimieras Čirplys-Vijūnas. Biografija, dokumentai, laiškai, pjesės. Vaidinimai tik sodžiui“ 1000 egzempliorių. Ji pasirodė minint kūrėjo 100-ąsias gimimo metines.

Prisiminimų vakaro apie kun. K.Čiplį-Vijūną metu Bendruomenių rūmų mėgėjų teatras suvaidino jo vieno veiksmo komišką vaizdelį „Močios fotografija“. Koncertavo Panevėžio folkloro ansamblis „Pulkelis“, Velžio bendruomenės folkloro ansamblis, ansambliai „Jovaras“ ir „Tonika“.

Panevėžys

Autoriaus nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija