Atnaujintas 2007 vasario 21 d.
Nr.14
(1511)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Audimas ir juvelyrika – vienas kitą papildantys amatai

Bronius VERTELKA

Audėja Angelė Aleliūnienė
(sėdi kairėje), juvelyras
Vytautas Kazimieras Petrauskas
ir parodos atidarymo iškilmių
vedėja Alfreda Petrulienė

Panevėžio kraštotyros muziejaus trečiame aukšte veikia paroda „Prasminga tradicija“. Jos eksponatų autoriai – tautodailininkai, ne kartą audėjų audėja tituluota Angelė Aleliūnienė ir Vytautas Kazimieras Petrauskas, vienas žymiausių Lietuvos juvelyrų. Parodos atidarymo iškilmių, kurios vyko vasario 1-ąją, vedėja Alfreda Petrulienė teigė, kad šioje salėje eksponuojami audiniai ir papuošalai vienas kitą papildo. Muziejininkė išsamiai pasakojo, kokią reikšmę turėjo ir dabar tebeturi tokie dirbiniai. A.Petrulienė, irgi tautodailininkė, tapanti puikius paveikslus, pabrėžė, jog šios parodos eksponatus verta daugeliui pamatyti.

Miesto vicemeras Petras Luomanas sakė, kad Dievas kuria didelius darbus, o žmonės – mažus. Kartu jis džiaugėsi, kad nenyksta senieji amatai. Pasak jo, staklės, kuriomis kadaise audė jau prieš 20 metų į amžinybę išėjusi jo mama, tebesaugomos kaip švenčiausia šeimos relikvija. P.Luomanas padėkojo A.Aleliūnienei už jos austus raštuotus audinius, o ji vicemerui dovanojo savo austą rankšluostį.

Dailininkė Danguolė Gailiūnaitė teigė, kad tokių darbų, kokie yra parodoje, nereikia pristatinėti – jie patys labai iškalbingai byloja apie kūrėjų talentą. Šie audiniai ir juvelyriški dirbiniai pribloškia savo rimtumu, kūrybiškumu ir išbaigtumu. Pasak Tautodailininkų sąjungos Panevėžio krašto pirmininko Vido Mažuknos, kai V.K.Petrausko sukurtus papuošalus užsideda moterys, jie atrodo dar gražesni.

Apie A.Aleliūnienę V.Mažukna priminė, kad ji yra ne tik puiki audėja, bet ir žinoma savo raštų kūrėja, išleidusi keturias raštų knygas. O pati jau brandžių metų sulaukusi A.Aleliūnienė papasakojo, kad dirbanti su tokiomis technologijomis, kokių nė viena kita audėja nenaudoja. Ir siūlų sukaupusi tiek, kad galėtų austi nors šimtą metų.

V.K.Petrauskas irgi atvirai išklojo apie savo gyvenimo metus. Augo Panevėžyje. Kadangi Vytauto Kazimiero draugas V.Mažukna drožinėjo iš medžio, tai ir pačiam norėjosi kažką daryti. Tačiau nebuvo pinigų nusipirkti dažų, popieriaus. Jų užsidirbo per vasarą su Vidu padirbėjęs durpyne. Tautodailininkas išsaugojo keletą tais laikais pripieštų albumų. Vėliau jis baigė dailės technikumą, galėjo pasilikti dirbti Vilniuje. Bet nusprendė grįžti į gimtąjį miestą, pradėjo mokyti vaikus graverio specialybės. Ir taip jau 35 metus dirba juvelyru. Vėl prakalbęs V.Mažukna pabrėžė, kad V.K.Petrauskas padirbo visas karūnas, kurios atiteko merginų gražuolių konkursų nugalėtojoms Panevėžyje, Kupiškyje, Biržuose ir kitose vietovėse.

Parodos autoriai sulaukė daug gražių sveikinimų ir linkėjimų. Šventinę nuotaiką palaikė V.Mikalausko menų mokyklos kanklininkių ansamblis. Ši paroda – tai pirmas toks renginys muziejuje šiais metais.

Panevėžys

Autoriaus nuotrauka

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija