2009 m. birželio 12 d.
Nr. 46
(1738)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai

Popiežiaus susitikimas su mažaisiais misionieriais

Mindaugas BUIKA

Popiežius Benediktas XVI šiltai
bendravo su vaikais ir atsakinėjo
į jų klausimus

Brangūs vaikystės prisiminimai

Sekminių išvakarėse, gegužės 30 dieną, įvyko popiežiaus Benedikto XVI susitikimas į kurį susirinko daugiau kaip 7 tūkstančiai vaikų, priklausančių Popiežiškajai Šventosios Vaikystės asociacijai. Susitikimas vyko Pauliaus VI didžiojoje audiencijų salėje. Patvirtindamas, kad yra puikus komunikatorius, popiežius Benediktas XVI maloniai bendravo su jaunaisiais katalikais, atsakinėdamas į jų klausimus, prisiminė savo vaikystę.


Kunigų metų inauguracijai artėjant

Mindaugas BUIKA

Dvasininkijos kongregacijos prefektas
kardinolas Klaudijus Umešas, OFM

Bažnyčia didžiuojasi savo dvasininkais

Vienos svarbiausių Šventojo Sosto dikasterijų – Dvasininkijos kongregacijos – vadovybė paragino prasmingai ir plačiai celebruoti popiežiaus Benedikto XVI paskelbtus Kunigų metus, kurių tema –„Kristaus ištikimybė, kunigo ištikimybė“. Ta proga paskelbtame Dvasininkijos kongregacijos prefekto kardinolo Klaudijaus Umešo kreipimesi raginama Kunigų metus „plačiai švęsti visame pasaulyje – vyskupijose, parapijose, kiekvienoje vietinėje bendruomenėje, įtraukiant mūsų katalikišką tautą, neabejotinai mylinčią savo kunigus ir trokštančią matyti juos kasdieniniuose apaštalavimo darbuose laimingus, šventus ir džiugius“.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija