2010 m. kovo 26 d.
Nr. 24
(1809)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai

Ginkime Bažnyčios ir Tėvynės ateitį

Mielieji kunigai ir visi Lietuvos žmonės,

Bažnyčiai ir Lietuvai vėl gresia nauji ir dideli pavojai. Gal net didesni nei bolševikų okupacijos metais. Iš vienos pusės – prieš mus kovoja Maskvos KGB, kuri siekia sunaikinti jauną Lietuvos Respubliką, šmeižia Bažnyčią, partizanus ir Laisvės kovotojus. Įvairūs bolševikiniai istorikai klastoja Lietuvos istoriją (paskaitykite mokslininko Vlado Terlecko knygą „Lietuvos istorijos klastojimo ir niekinimo iššūkiai“). Iš antros pusės mūsų priešai – Vakarų masonai. Pirmuosius Lietuvos kenkėjus mes pažįstame, o masonai mums kol kas – nežinoma žemė. Reikėtų perskaityti istorijos vadovėlį apie Didžiąją prancūzų revoliuciją, kiek tada buvo sugriauta bažnyčių ir vienuolynų, kiek tada buvo nužudyta kunigų ir vienuolių. O masonai, sukėlę šią revoliuciją, pavadino ją „Didžiąja“.

Masonai jau pradėjo popiežiaus Benedikto XVI nuožmų puolimą. Atrodo, kad ši kova prieš Bažnyčią bus ilga ir skaudi. Jie įsitikinę, kad Bažnyčia yra vienintelė kliūtis į pasaulinės imperijos sukūrimą.

Gegužės aštuntą dieną šie ištvirkėliai, kurie save vadina gėjais („linksmaisiais“), ruošia invaziją į Vilnių. Jie ne tik skelbs žalingas idėjas ir piktus sumanymus, bet ir demonstruos savo nuogus kūnus. Jų tikslas – griauti krikščionišką dorą ir šeimą, tai yra Bažnyčios ir Lietuvos ateitį.

Mes, tikintieji, negalime leisti niekinti Bažnyčios ir savo tautos, todėl renkame protesto parašus, kuriuos įteiksime LR Prezidentei, Seimo Pirmininkei ir Premjerui. Nuo parašų kiekio priklausys mūsų akcijos sėkmė. Kiekvieno lietuvio ir kiekvieno kataliko pareiga – ginti Bažnyčios ir Tėvynės ateitį!

Jei valdžia neužkirs kelio šiems nusikaltėliams, gegužės 8 dieną kviesime visus vilniečius, visus Lietuvos patriotus atvažiuoti į Vilnių su šeimomis: melsimės prie Prezidentūros, Seimo, prie Vyriausybės rūmų ir Arkikatedros, kalbėsime šv. Rožinį ir giedosime giesmes, kaip anais tragiškais sovietiniais laikais. Mes patys esame kalti dėl dabartinės moralinės padėties Lietuvoje, nes esame abejingi gėriui ir aukštiems idealams. O žuvę partizanai ir visi Laisvės kovotojai mus užtars pas Dievą!

Broliai ir sesės, atlikime savo šventą pareigą. Juk mus įpareigojo Dekalogas – Dievo ir Artimo meilė. Prašome pasirašyti Lietuvos Kovotojų sąjungos paruoštoje anketoje.

Parašus iki kovo pabaigos siųskite šiuo adresu: Mons. Alfonsui Svarinskui, Odminių 10–2, LT-01112 Vilnius.

Mons. Alfonsas SVARINSKAS

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija