2010 m. kovo 26 d.
Nr. 24
(1809)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai

Lietuva padeda Europai persekioti Amerikos slaptųjų tarnybų agentus

Gintaras Visockas

Kovo 22-ąją Vilniaus universiteto Centrinių rūmų Aula Parva salėje buvo surengta tarptautinė konferencija „CŽV slaptųjų sulaikymų ir ypatingųjų perdavimų programa: kas laukia Lietuvos?“ Pagrindinis šios konferencijos moderatorius – Žmogaus teisių stebėjimo instituto direktorius Henrikas Mickevičius. Konferencijoje kalbėjo Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkas Arvydas Anušauskas, VU Tarptautinės ir Europos Sąjungos teisės instituto vadovas Dainius Žalimas, Teisės instituto vyresnysis mokslo darbuotojas Algimantas Čepas. Konferencijoje pranešimus skaitė ir svečiai iš užsienio: Europos Tarybos tyrėjas Gavinas Simpsonas („Slaptieji sulaikymai ir neteisėti kalinių gabenimai Europos Tarybos valstybėse narėse“), Europos konstitucinių ir žmogaus teisių centro generalinis direktorius Volfgangas Kaleckas („Europos bylos prieš CŽV agentus ir bendradarbius“), Atviros visuomenės teisingumo iniciatyvos vyresnioji teisės specialistė Amrit Singh („Teisinės gynybos priemonės ir atsakomybė Jungtinėse Amerikos Valstijose“).


JDJ nariai gina Kauno gyventojų teises

Giedrius Grabauskas-Karoblis

Piketo dalyviai prie Kauno savivaldybės

Kovo 18 dieną prie Kauno savivaldybės įvyko JDJ skyriaus „Vytis“ ir Kauno JDJ skyriaus organizuotas piketas prieš planus didinti mokesčius už šiukšlių išvežimą ir prie Kauno steigti šiukšlių deginimo įmonę. Su į kelias grupes susibūrusiais piketuotojais, kurių reikalavimus atspindėjo jų laikomi plakatai su užrašais: „Atliekų deginimas – grėsmė Kaunui“, „Atliekas reikia perdirbti, o ne žmones nuodyti deginant“, „Reikalaujame laikytis Orhuso konvencijos“, „Šiukšlių verslo diktatui – NE“, „Sumažėjus gyventojų, mažinkit valdininkų etatus ir jų algas“, bendravo Kauno vadovai bei įvairioms frakcijoms priklausantys Kauno tarybos nariai – meras A. Kupčinskas, tarybos nariai G. Žukauskas, G. Labanauskas, S. Žirgulis.


Ginkime Bažnyčios ir Tėvynės ateitį

Mielieji kunigai ir visi Lietuvos žmonės,

Bažnyčiai ir Lietuvai vėl gresia nauji ir dideli pavojai. Gal net didesni nei bolševikų okupacijos metais. Iš vienos pusės – prieš mus kovoja Maskvos KGB, kuri siekia sunaikinti jauną Lietuvos Respubliką, šmeižia Bažnyčią, partizanus ir Laisvės kovotojus. Įvairūs bolševikiniai istorikai klastoja Lietuvos istoriją (paskaitykite mokslininko Vlado Terlecko knygą „Lietuvos istorijos klastojimo ir niekinimo iššūkiai“). Iš antros pusės mūsų priešai – Vakarų masonai. Pirmuosius Lietuvos kenkėjus mes pažįstame, o masonai mums kol kas – nežinoma žemė. Reikėtų perskaityti istorijos vadovėlį apie Didžiąją prancūzų revoliuciją, kiek tada buvo sugriauta bažnyčių ir vienuolynų, kiek tada buvo nužudyta kunigų ir vienuolių. O masonai, sukėlę šią revoliuciją, pavadino ją „Didžiąja“.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija