2010 m. kovo 26 d.
Nr. 24
(1809)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai

Misija su malda ir pasninku už kunigus

Genovaitė Baliukonytė

Penkis mėnesius per Europą
ir Aziją keliavo maldininkai
Juzefas, Giedrius, Rima ir Rasa

Pernai penkis mėnesius (nuo gegužės iki spalio mėnesio) keturi maldininkai – saleziečių bendradarbė ir basųjų karmeličių tretininkė sesuo Rima, sesuo Rasa, brolis Giedrius ir brolis Juzefas automobiliu keliavo po šventas Europos ir Azijos vietas. Tai buvo apaštališka asketinė piligriminė misija. Jos tikslas – pasninkaujant melstis už visų pasaulio religijų kunigus, vienuolius, vienuoles, pašvęstuosius ir pašaukimus. Meldžiamasi buvo Švenčiausios Mergelės Marijos apsireiškimo vietose, prie šventųjų kapų, prašoma jų užtarimo pašvęstiesiems, geradariams ir visiems geros valios žmonėms. Nors galutinis kelionės tikslas – Afrika (Ruanda) – pristigus lėšų nebuvo pasiektas, o misionieriai patyrė daug dvasinių ir fizinių išbandymų (miegojo sėdėdami lengvajame automobilyje, o jų maisto davinį sudarė tuno konservų dėžutė ir riekelė duonos bei keletas daržovių dviems), tačiau jaučiasi praturtėję ir sustiprėję dvasiškai. Misijoje patirtais įspūdžiais jie norėtų pasidalyti su „XXI amžiaus“ skaitytojais.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija