2010 m. kovo 26 d.
Nr. 24
(1809)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai

Orumas visuomenėje ir politikoje

Dr. Aldona Kačerauskienė

Europos valstybių jungimasis turėjo krikščioniškųjų tautų vienybės idėją. 1948 metais priimta „JT visuotina žmogaus teisių deklaracija“ skelbia: „Visų žmonių giminės narių prigimtinio orumo ir lygių bei neatimamų tiesių pripažinimas yra laisvės, teisingumo ir taikos pasaulyje pagrindas“. Žmogaus prigimtis, išskiriant ją iš gyvūnų pasaulio, suprantama taip: žmogiškoji būtybė yra sukurta pagal Dievo, savo Kūrėjo, atvaizdą ir panašumą. Šią tiesą atpažįstame savyje su tokia gilia ir baiminga pagarba, kad žmogaus gyvybę laikome šventa ir neliečiama nuo prasidėjimo iki natūralios mirties.


Nelaisvėje buvęs laisvas

Benjaminas ŽULYS

Kun. Kastytis Matulionis SJ
Ričardo ŠAKNIO nuotrauka

Popietė Kauno V. Kudirkos viešojoje bibliotekoje buvo skirta kovotojui už laisvą žodį kunigui Kastyčiui Matulioniui. Rezistencinio paveldo bendrijos „Atmintis“ pirmininkas Domas Akstinas pabrėžė, kad tuo laiku kovotojų už teisingumą buvo ne dešimtys, net ne šimtai, o tūkstančiai, bet ne apie visus yra žinoma, ne apie visus parašyta. Ypač svarbu, kad apie tuos žmones kuo daugiau sužinotų mūsų jaunimas.


„Visada būkite šeima“

Marija Šerienė

Šv. Mišių koncelebracijai vadovavo
Kauno arkivyskupas Sigitas Tamkevičius

Kovo 14 dieną į Kauno katalikiškąją J. Urbšio mokyklą susirinkę fokoliarai ir jų bičiuliai paminėjo Fokoliarų judėjimo įkūrėjos Kiaros Liubik (Chiara Lubich)  (1920–2008) antrąsias mirties metines.

Minėjime buvo prisiminti svarbiausi Kiaros gyvenimo epizodai nuo 1943 m. gruodžio 7 dienos, kai ji ryžtingai visam gyvenimui ištarė Dievui „taip“, iki 2008 m. kovo 18 dieną vykusių jos laidotuvių. 1973 m. gruodžio 25 dieną Kiara rašė viso pasaulio fokoliarams: „Jei šiandien turėčiau palikti šį pasaulį ir manęs prašytų tarti paskutinį žodį, kuris išreikštų mūsų Idealą, neabejodama, kad būsiu teisingai suprasta, pasakyčiau: būkite šeima.


„Osana, Dieve mūs“

Toje įspūdingai spalvingoje Verbų procesijoje Tu, brangus Tėve, įkvėpei geros valios izraelitus garbinti Tavo Sūnų, dėkojant Jam už visus Jo pasiaukojančios meilės darbus. Juk niekada nebuvo ir nebus žmonijos istorijoje tokio žmogaus, išskyrus Jėzų, kuris per trumpą gyvenimo laikotarpį padarė tiek daug gerų darbų, jog jei reikėtų viską smulkiai aprašyti, „visas pasaulis nesutalpintų knygų, kurias reikėtų parašyti“ (Jn 21, 25).


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija