2010 m. kovo 26 d.
Nr. 24
(1809)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai

Projektą „Gimtasis kraštas:  
įvykiai ir įspūdžiai“ remia:  

  

 

Užkrečiantys pavyzdžiai

Kovo 11-ąją šventė šalia savivaldybės

Rūta Averkienė

Dainorėliai į dangų paleidžia geltonus,
žalius ir raudonus šventinius balionus

Kovo 11-ajai skirtas renginys Varėnoje prasidėjo šv. Mišiomis Šv. arkangelo Mykolo bažnyčioje, kurias už Lietuvą aukojo parapijos klebonas kun. Elijus Anatolijus Markauskas. Mišiose giedojo Varėnos kultūros centro mišrus choras „Varpilė“ (vadovė Ramona Velnienė).

Po šv. Mišių vyko šventinis renginys prie savivaldybės. Jis prasidėjo Lietuvos valstybės himnu, tylos minute už žuvusiuosius, gėlių padėjimu prie Nepriklausomybės paminklo ir savanorių kapų Senojoje Varėnoje. Paskui varėniškius pasveikino Varėnos rajono savivaldybės meras Vidas Mikalauskas, palinkėjęs „būti tokiais, kokie buvome prieš dvidešimt metų – kupini ryžto, pilietinės santarvės ir didelių siekių“.


Bendruomenėse

Kaimo vaikų likimas

Aldona DAUGILYTĖ

Per dvidešimt Nepriklausomybės metų  vis deklaruojamas rūpestis augančios kartos mokymu ir ugdymu. Tebevyksta švietimo reforma: optimizacija, kaimo mokyklų tinklo pertvarka, sukurtas mokinio krepšelis, sutartinių mokinių koeficientas, nupirkti geltonieji autobusiukai vaikų pavėžėjimui…

Kai buvo paskelbtas nutarimas apmokėti vaiko kelionę iki artimiausios mokyklos, atsirado papildymas – apmokėti važiavimą iki 30 km. Sukūrus Mokinio krepšelį, pasipylė mokinių pervadinimai į kitas mokyklas. Kai mokyklos gavo autobusus, susidarė išskirtinės sąlygos prieš tas mokymo įstaigas, kurios transportu nebuvo aprūpintos. Prasidėjo vaikų vežiojimas į kito mikrorajono mokyklas...


Švedai pasiūlė bendradarbiauti

Rūta Averkienė

Svečiai iš Švedijos su Varėnos
Socialinių paslaugų centro darbuotojais

Varėnoje lankėsi Švedijos-Lietuvos draugijos nariai. Socialinių paslaugų centre vykusiame susitikime svečiai buvo supažindinti su socialine veikla rajone, buvo aptartos bendradarbiavimo galimybės.

Susitikime dalyvavo Švedijos-Lietuvos draugijos pirmininkas Jarl Branting ir nariai: Thomas Larison, Göran Olsson, Sven Aspelond, Wala Carlsson ir Panr Lindstrom. Su svečiais susitiko Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja Laima Vilbikienė, Socialinės paramos skyriaus vedėja Danutė Mazaliauskienė, Plėtros ir investicijų skyriaus vyr. specialistė Tatjana Saulevičienė, Socialinių paslaugų centro darbuotojos.


„M“ reiškia Molėtus ir meną

Bronius VERTELKA

„Mūsų galeriją jau žino Vilniuje“, –
sako Molėtų krašto muziejaus
direktorė Viktorija Kazlienė

Meno galerijos „Akcija „M“  erdvių gali pavydėti net didmiesčiai. Čia eksponuoti savo kūrinius pageidauja ir garsūs menininkai. Bet buvo metas, kai meno galerijos reikalingumu daug kas abejojo: girdi, kas į ją eis, Molėtai – mažas provincijos miestelis. Tačiau ramybę sudrumstė Dalia Cibulskaitė ir Vygintas Čaikauskas, šiame krašte nusipirkę sodybą. Jie ir buvo galerijos steigimo iniciatoriai. Iš pradžių galeriją priglaudė kultūros centras. Žiūrėti pirmųjų parodų užsukdavo negausiai. Vienos parodos pristatymo metu žinomam saksofonininkui teko groti tuščioje salėje, o atėjusieji žvilgterėdavo ir bemat maudavo pro duris: „Taip patepliotų ir mano anūkas“. Bet  būdavo ir taip, kad peržengę galerijos slenkstį užsukdavo ir antrą, ir trečią kartą...


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija