2010 m. kovo 26 d.
Nr. 24
(1809)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai

Projektą „Gimtasis kraštas:  
įvykiai ir įspūdžiai“ remia:  

  

 

Bendruomenėse

Kaimo vaikų likimas

Aldona DAUGILYTĖ

Per dvidešimt Nepriklausomybės metų  vis deklaruojamas rūpestis augančios kartos mokymu ir ugdymu. Tebevyksta švietimo reforma: optimizacija, kaimo mokyklų tinklo pertvarka, sukurtas mokinio krepšelis, sutartinių mokinių koeficientas, nupirkti geltonieji autobusiukai vaikų pavėžėjimui…

Kai buvo paskelbtas nutarimas apmokėti vaiko kelionę iki artimiausios mokyklos, atsirado papildymas – apmokėti važiavimą iki 30 km. Sukūrus Mokinio krepšelį, pasipylė mokinių pervadinimai į kitas mokyklas. Kai mokyklos gavo autobusus, susidarė išskirtinės sąlygos prieš tas mokymo įstaigas, kurios transportu nebuvo aprūpintos. Prasidėjo vaikų vežiojimas į kito mikrorajono mokyklas...

Nacionalinio pedagogų kongreso 2008 m. balandžio 12 dieną priimta rezoliucija „Dėl kaimo mokyklų tinklo pertvarkos ir kaimo mokytojų socialinių garantijų ir saugumo“ teigia, kad 2008 03 12 LR Vyriausybės nutarimai Nr. 256 ir Nr. 257  yra kaimo mokyklų genocidas, priimant sprendimus nušalinami tėvai, kaimų bendruomenės, mokytojai, seniūnijos. Kaimo vaikų pavežėjimas neigiamai veikia sveikatą – jaunesnių klasių mokiniai priversti keltis labai anksti, o į namus grįžta labai vėlai.

Rezoliuciją inicijavo Radviliškio rajono švietimiečiai. Pritarėme ir mes, anykštėnai, siuntėme motyvuotą raštą atsakingoms institucijoms. Nesulaukėme nei atsakymų, nei sprendimų. Pagal naują Mokinio krepšelio lėšų apskaičiavimo ir paskirstymo metodiką, kuri įsigaliojo nuo 2010 m. sausio 1 dienos, kai kurios kaimo mokyklos tampa nuostolingos, nes apskaičiuojama pagal sutartinių mokinių koeficientą.

Galėčiau pateikti konkrečių pavyzdžių iš mūsų rajono švietimo pertvarkos. Viskas liudija, jog naikinamos kaimo mokyklos kaip kultūros židiniai. Kad ir kaip gudriai pavadinama, manipuliuojama tikslais, esmė ta pati – kuo greičiau uždaryti kaimo mokyklas.

Norvegijoje siunčia mokytoją net 20 kilometrų pas vaiką, o Lietuvoje siunčiame autobusą, kad vaiką išvežtų iš jo aplinkos, nesirūpindami nei jo sveikata, nei kaimo likimu... Pinigai, skirti vaikų ugdymui ir mokymui, atsipirktų dešimteriopai, jeigu vykdantys švietimo reformą atsipeikėtų.

Anykščiai

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija