2010 m. kovo 26 d.
Nr. 24
(1809)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai

Airijos primas pristatė Popiežiaus laišką

Mindaugas BUIKA

Šventojo Tėvo ganytojiškas
laiškas Airijos katalikams buvo
skaitomas ir Romos Šv. Petro aikštėje

Dvasinis artumas aukoms

Su didžiuliu dėmesiu tarptautinėje bendruomenėje ir ypač pačioje Airijoje buvo priimtas Šventojo Tėvo popiežiaus Benedikto XVI ganytojiškas laiškas Airijos katalikams, kuriame jis asmeniškai atsiprašė kunigų seksualinio išnaudojimo aukų ir nurodė naujus būdus, kaip užgydyti skaudaus skandalo padarytas žaizdas. Airijos šventovėse laiškas tikintiesiems buvo dalijamas kovo 20–21 dienomis iškart po šv. Mišių, kuriose hierarchai ir kiti dvasininkai išsamiai komentavo dokumento turinį. Visos Airijos (Didžiajai Britanijai priklausančios Šiaurės Airijos ir nepriklausomos Airijos Respublikos) primas Armago arkivyskupas kardinolas Šionas Bredis savo kreipimesi įvykį pavadinęs istorine diena išreiškė gilią padėką Šventajam Tėvui dėl jo artumo, gerumo ir rūpinimosi airiais šiuo nelengvu išbandymų laikotarpiu.


Kunigo celibatas ir dvasinė tėvystė

Mindaugas BUIKA

Pašaukimas sekti Kristumi

Kunigų metų šventimui įžengus į baigiamąjį etapą – jie bus iškilmingai uždaryti birželio mėnesį Romoje rengiamu pasaulio kunigų suvažiavimu – pastaruoju metu plačiai aptariamas ir celibato klausimas. Pagrindą tam davė Europoje pasitaikantys bandymai susieti atskleistus kai kurių dvasininkų seksualinio piktnaudžiavimo (pedofilijos) atvejus su kanoniškai privalomu santuokos atsisakymu. Kaip tik šiai temai kovo 4–5 dienomis „Opus Dei“ sąjūdžiui priklausantis Popiežiškasis Šventojo Kryžiaus universitetas Romoje buvo suorganizavęs tarptautinę konferenciją, kurioje dalyvavo Vatikano institucijų vadovai, žymūs teologai ir psichologai.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija