2010 m. kovo 26 d.
Nr. 24
(1809)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai

Kaziuko mugėje – dzūkų dienos

Rūta Averkienė

Jaunieji dzūkai iš Varėnos
Kaziuko mugėje Vilniuje

Kovo 5–7 dienomis vykusiai tradicinei Kaziuko mugei Vilniaus etninės kultūros centras parengė specialią kultūrinę programą, kurios akcentu tapo Dzūkų dienos. Tad mugės lankytojai turėjo puikią galimybę ne tik pamatyti ir išgirsti, kaip puikiai šoka ir dainuoja dzūkai, bet ir įsigyti austų, pintų, skobtų, žiestų dzūkų meno meistrų dirbinių, paskanauti dzūkiškų skanėstų. Lietuvos regionų pristatymas Kaziuko mugės metu turėtų tapti tradiciniu renginiu, o dzūkai šiuos renginius pradėjo pirmieji.


Siuvėjas apie perteklių

Algimantas Zolubas

Vaikščiodamas po Kaziuko mugę sutikau netolimą kaimyną siuvėją Martyną. Jau senokai į jį kreipiausi – dabar parduotuvėse gatavų naujų, o „humanose“ – padėvėtų rūbų perteklius. Apsilankau pas jį, jei reikia kelnių juosmenį ar švarką praplėsti. Susitikimu apsidžiaugiau, nes išmintingasis siuvėjas man ne tik rūbą pasiūdavo, bet pokalbiuose atskleisdavo tokius dalykus, kokių nei istorikai, nei sociologai, nei filosofai tarsi nepastebi. Vaikščiojome, grožėjomės meno šedevrams prilygstančiais gaminiais, kalbinome kūrybingus gamybininkus ir drauge prekeivius. Pasirodo, dauguma tų deimančiukų yra formalūs bedarbiai, tačiau drožinėja, pina, mezga, siuvinėja, puodus žiedžia, iš įvairiausios vietinės medžiagos tikrus stebuklus kuria.


Seimo pirmininkė pasveikino kunigą Robertą Grigą

Kovo 2 dieną gražų jubiliejų – 50-ąsias gimimo metines – minėjo „Lietuvos Caritas“ generalinis direktorius kun. Robertas Grigas. Ta proga jį laišku pasveikino Seimo pirmininkė Irena Degutienė. „Ši šventė ne tik primena Jūsų nueitą ir tebeeinamą kelią, bet ir visus mus moko darbštumo ir kantrybės, drąsos ir ištikimybės profesiniam pašaukimui ir tikrajam žmogiškumui, tikrosioms vertybėms – laiške rašė Seimo pirmininkė. – Jūsų pasirinkimas ginti tiesą ir tikėjimą jau nuo ankstyvos jaunystės, nuo šešiolikos metų tapo ne tik vidine nuostata, bet ir aktyvia veikla – Eucharistijos bičiulių tarpe, Blaivybės sąjūdyje, „Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos leidėjų būryje“, pagaliau – pasiaukojančioje tarnystėje Lietuvos Katalikų Bažnyčios bendruomenei. Šiandien galime tik džiaugtis, kad okupacinės valdžios persekiojimai, grasinimai ir šmeižtas buvo bejėgiai prieš Jūsų drąsą ir pasiaukojimą. Su Jūsų garbingu vardu visiems laikams liks susiję iškiliausi prisikėlusios Lietuvos istorijos įvykiai: 1987-ųjų mitingas, pirmasis viešai prabilęs laisvės ir tiesos kalba, 1991-ųjų Sausio tryliktoji, kai, vykdydamas tikrąjį ganytojo pašaukimą, buvote su žmonėmis, kuriems realiai grėsė mirtis. Džiugu, kad ir šiandien Jūsų žodžiai, darbai ir nuostatos reiškia ne tik aktyvų dalyvavimą Ateitininkų draugijoje ir vadovavimą „Caritas“ organizacijos Lietuvos skyriui. Jūsų asmenyje Lietuva turi tvirtą moralės bei tiesos sergėtoją ir geranorišką žmogaus ir jo orumo gynėją. Nuoširdžiai dėkoju Jums už daugybę metų rodomą tikrojo žmogiškumo ir tikrosios kunigystės pavyzdį. Už tai, kad tokių žmonių, kaip Jūs, dėka Lietuvoje pykčiui, melui ir abejingumui randasi tiesos, tikėjimo ir žmogiškumo atsvara.“ Seimo pirmininkė padėkojo kun. R. Grigui ir palinkėjo tvirtybės bei Dievo palaimos šias vertybes ginant.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija