2010 m. kovo 26 d.
Nr. 24
(1809)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai

Seime pristatyta kunigo A. P. Kanapkos knyga

Kun. dr. Algirdas Petras
Kanapka skaito poeziją

Kovo 23 dieną, antradienį, Seimo narė Dalia Teišerskytė pakvietė į  kun. dr. Algirdo Petro Kanapkos knygos „Dievo įsakymai – šviesa širdies akims“ pristatymą Seimo Baltojoje salėje. Knyga siekia atkreipti dėmesį į Dievo įsakymus, jų laikymosi svarbą, aptariant kai kurias dorovines problemas. Be to, sustojant prie kiekvieno Dievo įsakymo, norėta atskleisti kiekviename įsakyme sudėtą Dievo meilę bei Jo rūpestį žmogumi, atskleisti įsakymų šviesą ir jėgą, kurios reikalingos įgyvendinant savąjį pašaukimą. Knyga iliustruota autoriaus nuotraukomis, kurioms rubajatus (poetinė ketureilių forma, turinti moralinį pagrindą) parašė Lietuvos rašytojų sąjungos narė Marijampolės poetė Česlova Jakštytė.

Knygos autorius Skardupių (Vilkaviškio vyskupija) parapijos klebonas kun. dr. A. P. Kanapka ne vienerius metus praleido Italijoje, studijavo Romos universitetuose, 2000-aisiais apsigynė daktarinį moralės teologijos darbą, dalį kurio išleido Romoje. 2002 metais išleista jo poezijos knygelė „Iš mano credo“ ir pristatyta fotografijų paroda „Kūrėją šlovina dangus ir žemė“, o 2006 metais kunigas išvertė popiežiaus Benedikto XVI minčių rinktinę „Dvasinės mintys“.

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija