2010 m. kovo 26 d.
Nr. 24
(1809)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai

Projektą „Gimtasis kraštas:  
įvykiai ir įspūdžiai“ remia:  

  

 

Susitikimai

Kaimo spindulys

Biržų rajono Vabalninko
seniūnas Stepas Gudas

Vabalninko (Biržų r.) seniūnas Stepas GUDAS tapo konkurso „Lietuvos kaimo spindulys 2008“ laureatu ir pelnė „Veiklaus seniūno“ vardą. Vasario 17-ąją sukako 15 metų, kai jis eina šias pareigas. Su Vabalninko seniūnu kalbėjosi „XXI amžiaus“ korespondentas Bronius VERTELKA.

 

Kokie  santykiai susiklostė tarp seniūnijos ir Bažnyčios?

Kan. Povilas Miškinis klebonu Vabalninke dirba seniai, gerai pažįsta parapijos žmones. Su juo seniūnija palaiko glaudų ryšį. Kai vedė bažnyčiai šildymą, padėjome įrengti trasą. Išvežame nukritusius lapus, nupjauname žolę ar kokią šaką nupjauname. Tai vis ūkiniai darbai. Ir kultūrinis gyvenimas be klebono neapsieina. Vabalninko miesto šventėse, valstybinių švenčių, kitų atmintinų datų minėjime  dalyvauja klebonas. Jis neatsisako nuvykti į bendruomenių renginius. Gyvename kaip senais laikais: seniūnas, klebonas, gydytojas, policininkas – tai žmonės, kurie turi bendrauti, padėti kitiems.

Visos seniūnijos kapinės turi  koplyčias. Maždaug prieš ketverius metus jas suremontavome. Žmonės aukojo lėšas, o seniūnija per viešuosius darbus skyrė darbininkų. Prie darbų organizavimo prisidėjo mūsų klebonas kan. Povilas Miškinis,  bendruomenių pirmininkai, kapinių prižiūrėtojai, kaimo žmonės. Bendromis jėgomis ir suaukotomis lėšomis koplyčias atnaujinome. Tai parodė  bažnyčiai neabejingų žmonių vienybę. Verta pažymėti tai, jog per dvejus metus  Panevėžio vyskupas Jonas Kauneckas dalyvavo dešimtyje  atlaidų.

Šiemet seniūnijai, palyginti su ankstesniais metais,  skirta apie 40 proc. lėšų mažiau. Kaip su biudžetu planuojate išgyventi?

Seniūnijos veikla asignuojama iš savivaldybės biudžeto, todėl išgyventi  bus nelengva ir jai pačiai, ir jos gyventojams. Ūkiniams darbams lėšų skirta  per 40 proc. mažiau nei pernai, todėl dalis numatytų darbų liks nepadaryta. Neapšviesime visų gatvių, nepagerinsime kelių. Teks skaičiuoti, kad užtektų būtiniems dalykams. Tačiau judame į priekį: pasikūrename pirtį, turime traktorius, kuriais palyginame kelius ar nuo jų nuvalome sniegą, pagelbėjame ir žmonėms.  Kaimo žmonėms, ūkininkams visada buvo sunku, bet jie nepraranda optimizmo. Skaudžiau yra tai, kad  žmonių, prašančių paramos, skaičius didėja. Seniūnijoje gyvena apie 3,5 tūkstančio žmonių, iš jų apie 800 viliasi gauti paramą.  

Yra ir gerų naujienų – numatytas Vabalninko miesto kultūros namų kapitalinis remontas. Metų pabaigoje šis projektas gali būti pradėtas vykdyti. Planuojama rekonstruoti miesto Žolinės aikštę. Kiekvienam projektui įgyvendinti bus atseikėta maždaug po 700 tūkstančius litų.

Įsivaizduokite, kad netikėtai gaunate didelę sumą pinigų. Ką tuomet griebtumėte daryti pirmiausia?

Tvarkyčiau kelius, miesto šaligatvius. Kaimuose būtinas gatvių apšvietimas. Savivaldybės  lėšomis elektrifikavome du kaimus, dar  šešiose gyvenvietėse reikia pertvarkyti  jų apšvietimą. Neapšviestose gatvėse dažniau nusikalstama.

Ką darote, kad seniūnijoje sumažėtų bedarbystė?

Kiek žmonių priimti į viešuosius darbus, lemia lėšos. Ankstesniais metais taip įdarbindavome iki 30 žmonių. Turinčius kvalifikaciją nukreipdavome padirbėti į bendruomenes, jiems patikėjome  socialinių būstų remontą. Savivaldybės Taryba priėmė nutarimą, kad gaunantis socialinę pašalpą ją atidirbtų – ateitų į talką. Tai nėra būtinybė, tačiau į tai atsiliepia geranoriškai. Savanorius padirbėti nukreipiame į bendruomenes. Pradžia nenuvylė.

Šiemet gamta nepašykštėjo sniego ir šalčio.

Seniūnijoje yra apie 150 kilometrų vietinių kelių – kartu su miesto asfaltuotomis ir neasfaltuotomis gatvėmis bei gyvenviečių keliukais. Savivaldybė yra sudariusi sutartį su kelių tarnyba, kad ji seniūnijoje valytų kelius. Bėdų dėl sniego dar neturėjome. Stengiamės, kad būtų nuvalyti keliai, ir tam skirtas lėšas naudojame ekonomiškai.

Ar neatsisakote minties, kad reikia savarankiškos Vabalninko savivaldybės?

Dabar imu galvoti visiškai priešingai nei anksčiau – juk mažėja žmonių ir, ko gero, rajono susmulkinimas nieko gero neduotų. Tegu verčiau būna stipri seniūnija, kad ji galėtų atlikti daugiau funkcijų.  Šiaip  daug ką darome savo jėgomis: teikiame pirties paslaugas, sutvarkėme kapinių tvoras. Turime darbininkus, transportą, įrankius. Paskaičiavome, jog per tuos smulkius darbelius 2008-aisiais sutaupėme apie 150 tūkstančius litų.  Toks ūkinis darbas leidžia taupyti. Turime savo buhalteriją. Galime ir dirvą suarti ar parvežti malkas,  apsiimame nupjauti žolę,  nors tokių paslaugų poreikis mažėja.

Seniūnijoje vienos pirmųjų rajone ir respublikoje ėmė steigtis bendruomenės. Ar turite įtakos jų veiklai?

1995 metais Vabalninko seniūnijoje inicijavome pirmųjų bendruomenių tarybų rinkimus. Buvo išrinktos aštuonios  gyvenviečių tarybos, kurios iki šiol sėkmingai gyvuoja. Neįsivaizduoju, kad seniūnas su bendruomenėmis galėtų nepalaikyti ryšio.  Esame sudarę bendruomenių pirmininkų tarybą ir su ja tariamės, kur kelią patvarkyti ar šventę surengti. Pačios bendruomenės rašo projektus. Bendruomenių veikla labiau reikalinga ne seniūnijai, o kaimo žmonėms. Kas pakvies juos į suėjimą, kas padės nelaimėje? O bendruomenių pirmininkai savo entuziazmu ir gera valia palengvina žmonių gyvenimą.

Ar pasiteisino seniūnaičių veikla?

Mūsų bendruomenių tarybos labai stiprios – lyg  tų seniūnaičių ir nereikėtų. Bet vykdydami Vyriausybės nutarimą turime išrinkti dešimt seniūnaičių.  Šešiuose kaimuose jau išrinkome – tų pačių bendruomenių tarybų pirmininkus. Tai, ko gero, ir yra teisingausia. Iš bendruomenės pirmininkų išrinktas seniūnaitis turi tarybą, savo rimtą atramą. Kuo daugiau atsakingų, tuo paprasčiau.

Ar sunku būti seniūnu? Ir kokiu, jūsų nuomone, jis turi būti?

Visiems geras nebūsi ir nėra ko stengtis. Svarbiausia – padėti žmogui, kai jam reikia, būti jam teisingu. Visi žmogaus rūpesčiai turi rūpėti ir seniūnui.

Dėkoju už pokalbį.

Vabalninkas, Biržų rajonas
Autoriaus nuotrauka

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija