2018 m. sausio 19 d.
Nr. 3 (2270)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai
2017 metai
2018 metai

Arkikatedroje pašventinta Sibiro Madona

Dr. Aldona Vasiliauskienė 

Vilniaus Arkikatedros Bazilikos
Tremtinių koplyčioje. Kairejė –
Sibiro Madona, dešinėje – Dievo tarno
arkivyskupo Mečislovo Reinio bareljefas

Laisvės gynėjų dieną, sausio 13-ąją, Vilniaus Šv. Stanislovo ir šv. Vladislovo Arkikatedros Bazilikos Tremtinių koplyčioje pašventinta išvakarėse čia pastatyta Švč. Mergelės Marijos skulptūra. Šiai prasmingai šventei Lietuvos nacionalinis muziejus keturiomis kalbomis (lietuvių, lenkų, anglų ir rusų) išleido tremtinio Rimvydo Racėno parengtą lankstinuką. Jame glaustai priminta Sibiro Madonos istorija ir rašoma: „Krasnojarsko krašto Korbiko gyvenvietės tremtinių kapinėse, apsupta lietuviškų kryžių, tarsi sergėdama jų rimtį, ilgus metus stovėjo Švč. Mergelės Marijos skulptūra, tapusi stipria dvasine jungtimi su Tėvyne Lietuva, kur nuo seno Dievo Motinos buvo meldžiama Viešpaties globos ir užtarimo. Ji ir čia, tolimame Sibire, tapo vilties ir tikėjimo švyturiu nelengvame tremtinių gyvenime“.


Ukrainiečiai meldėsi už žuvusius Sausio 13-ąją

Dr. Aldona Vasiliauskienė

T. Domininkas (Marijanas Nalysnykas) OSBM
prie prakartėlės Vilniaus Švč. Trejybės
Graikų apeigų katalikų bažnyčioje

Sausio 14 dieną Vilniaus Švč. Trejybės Graikų apeigų katalikų bažnyčioje šv. Mišias aukojęs t. Domininkas (Marijanas Nalysnykas) OSBM, pamoksle aiškindamas Evangeliją ir muitininko Mato pašaukimą, sakė, kad labai svarbu išgirsti Dievo pašaukimą. Dievas kiekvieną iš mūsų šaukia ir kviečia. Bet ar mes išgirstame? Dievas ir lietuvius pakvietė kovoti dėl tikėjimo laisvės, laisvos valstybės. Žmonės išgirdo ir, nebijodami gresiančio mirtino pavojaus, ėjo ginti laisvės. Kunigas Domininkas kvietė melstis už žuvusius Sausio 13-ąją – jie – puikus pavyzdys ir šiuo metu dėl laisvės kovojantiems ukrainiečiams.

Po šv. Mišių kunigui t. Domininkui OSBM be jokio akcento, gražia lietuvių kalba išvardijus visų Sausio 13-ąją žuvusiųjų vardus, sugiedota speciali melodinga giesmė – malda už mirusius „Panichida“ („Viešpaties Angelo“ atitikmuo, tačiau ji gana ilga).


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija