2018 m. sausio 19 d.
Nr. 3 (2270)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai
2017 metai
2018 metai

Panevėžio esperanto klubo renginys

Esperantininkų Trijų Karalių šventės
dalyviai Panevėžyje

Sausio 6 dieną Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinėje mokykloje vyko tarptautinis esperanto klubo „Revo“ šventinis renginys. Pasitikti puikiais Irenos Cemnolonskienės ir jos vyro akordeonų muzikos garsais į salę įžengė pasipuošę karaliai – Merkelis, Baltazaras, Kasparas – ir karalienė. Į šią šventę atvyko Latvijos esperanto asociacijos prezidentė Margarita Želvė su seserimi Anita ir dar dviem rygiečiais – Janiu Kalninšu bei Vija Jansone. Kroatijai atstovavo Vlado Jurkovič iš Zagrebo. Iš Šiaulių atvyko esperanto klubo „Ruto“ pirmininkas Gediminas Kazlauskas su žmona Reda ir būreliu esperantininkų, keli Kauno esperantininkai. Jiems trumpai prisistačius renginio vedėjos Panevėžio esperanto klubo vadovė Vida Kulikauskienė ir mokyklos direktorė Danutė Kriščiūnienė dovanojo po puikią atminimo dovanėlę. Esperanto kalba bendrai sugiedota giesmė „Tyli naktis“. Priminta Trijų Karalių šventės tradicija ir prasmė. V. Kulikauskienė skaitė Onos Jankevičiūtės-Striškienės eilėraštį „Kūdikėlio lankymas“ esperanto kalba, pati autorė – lietuviškai.


Kalėdinės dovanos

Padėkos žodį tarė Luokės
klebonas kun. Virginijus Palionis

Gyvenimas yra kelionė, kurioje svarbus ne tik tikslas, bet ir kaip keliaujame, o pati geriausia dalis yra ta, kad Dievas kartais leidžia kiekvienam iš mūsų keisti pasaulį. Šios išminties vedina luokiškė, bendruomenės jaunimo atstovė Gertrūda Čerepokaitė, paskatinta Luokės seniūnijos seniūno Česlovo Ubarto, surengė sentimentalų labdaros vakarą, siekdama pakeisti pasaulį Luokės seniūnijos vaikams, tikėdama, kad muzika ir malda suartina geriems darbams visus be išimties. Šventinį vakarą Gertrūdai talkino Modernaus muzikinio lavinimo mokyklos mokinės Danielė Baublytė ir Ula Kačinskytė, Socialinių paslaugų centro darbuotoja Simona Spudytė, Šiaulių universiteto studentas Klaidas Kauneckas ir nuostabaus balso savininkė Ineta Kikilaitė. Jaukiame susibūrime dalyvavo ir gausių dovanų aukojo Telšių socialinių paslaugų Telšių vaikų dienos centro darbo organizatorė Aušra Gustienė, kartu dirbančios socialinės darbuotojos, Luokės bendruomenės nariai, kavinės „Šatrijos legenda“ savininkai Gabrielė ir Vaidas Mekioniai. Jie vaišino arbata su gardžiais pyragėliais. Luokės Visų Šventųjų parapijos klebonas kun. Virginijus Palionis priminė, kad šis renginys kaip ir Dievo atėjimas subūrė tuos, kurie turi laiko jį išgirsti, ir padėkojo visiems, mokantiems rūpintis vieniems kitais, ištiesiantiems pagalbos ranką ir suprantantiems, kad didžiausias džiaugsmas ir prasmė yra duoti, o ne reikalauti.


Šeimų šventė teikė džiaugsmo pilnatvę ir stiprybę

Grupė gargždiškių prie palaimintojo
vyskupo Teofiliaus Matulionio relikvijų
sarkofago Šiaulių Katedroje

Grupė gargždiškių šiemet susiruošė į Šeimų šventę Šiaulių vyskupijoje. Tokia šventė Trijų Karalių sekmadienį Šiaulių sporto arenoje šiemet buvo septynioliktoji. Iš Gargždų į ją važiuojame kasmet. Šiemet važiavo 18 piligrimų, daugiausia sutuoktiniai. Lydėjo parapijos vikaras kun. Donatas Žukauskas. Organizatoriai pranešė, kad į šventę susirinko apie 5000 žmonių.

Nuvykę pirmiausia užėjome į Šiaulių Katedrą, galėjome aplankyti, prisiliesti, pasimelsti prie palaimintojo vyskupo ir kankinio Teofiliaus Matulionio relikvijų sarkofago. Iš Katedros užėjome į vyskupijos pastoracinio centro knygyną-kavinę. Ten sutikome Jo Ekscelenciją Šiaulių vyskupą Eugenijų Bartulį, įsigijome knygų, kalendorių, pasistiprinome kava, arbata ir vykome į Šiaulių areną dalyvauti 12 val. Šeimų šventės šv. Mišiose.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija