Atnaujintas 2002 m. gruodžio 11 d.
Nr.93
(1100)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

Pirmasis puslapis
Kultūra
Valstybė ir bažnyčia
Susitikimai
Darbai
Literatūra
Žvilgsnis
Atmintis
Nuomonės
Lietuva
Pasaulis
Kryžkelės


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai

Išskirtinis orkestro pagerbimas

„Panevėžio garso“ meno vadovas ir vyr. dirigentas Remigijus Vilys

Paskutinioji rudens diena ilgam išliks pučiamųjų instrumentų orkestro „Panevėžio garsas“ atmintyje. Miesto kultūros centre buvo paminėtas šio meno kolektyvo 40-asis gimtadienis. Šiai sukakčiai pažymėti čia veikė fotoparoda, kurios rengėjas – orkestro kolektyvas ir miesto kraštotyros muziejus.

Orkestras – neatskiriama ir nedaloma Panevėžio bendruomenės dalis

Pučiamųjų instrumentų orkestre „Panevėžio garsas“ groja trisdešimt profesionalių muzikantų. Toks meno kolektyvas – vienintelis Panevėžio apskrityje. Jis dalyvauja visose dainų šventėse, tarptautiniuose konkursuose. Didžiausias „Panevėžio garso“ pasiekimas – iškovotas Didysis prizas Europarado festivalyje Prancūzijoje. Šis meno kolektyvas palaiko geros partnerystės ryšius su kitų Europos šalių pučiamųjų instrumentų orkestrais.
Per 40 orkestro gyvavimo metų daug kas keitėsi, tačiau jis liko ištikimas savo miestui. Nė vienas svarbesnis miesto įvykis neapsieina be pučiamųjų orkestro. „Panevėžio garsas“ ne tik žygiuoja miesto gatvėmis, drauge su merginų choreografine grupe žavėdamas praeivius, bet ir rengia daugybę projektų su kitų šalių kolektyvais bei atskirais atlikėjais.
Dešimt metų orkestras dirba kaip atskira biudžetinė koncertinė kultūros įstaiga, kurios direktorius yra Alfredas Čekanauskas, orkestro meno vadovas ir vyr. dirigentas – konkurso keliu išrinktas Remigijus Vilys.