Atnaujintas 2004 m. sausio 2 d.
Nr.1
(1204)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai

Darbingi ir rezultatyvūs
pontifikato jubiliejaus metai

Popiežiaus veiklos 2003-iaisiais apžvalga

Popiežius Jonas Paulius II Kūčių vakarą atvykęs
į vidurnakčio Mišias sutikti Kalėdų
EPA-ELTA nuotrauka

Nepaisant metų naštos ir fizinės negalios, 2003-ieji popiežiui Jonui Pauliui II buvo labai darbingi ir rezultatyvūs. Praėjusiais metais jis paskelbė savo keturioliktąją encikliką, skirtą mokymui apie Eucharistiją, taip pat du posinodinius apaštalinius paraginimus katalikų vyskupams ir besivienijančios Europos Bažnyčiai. Popiežius su apaštaliniais vizitais pernai aplankė Ispaniją, Kroatiją, Bosniją ir Slovakiją, ir jo kelionių į užsienį skaičius peržengė istorinę 100 vizitų ribą. Kaip ir kasmet, Bažnyčios šventaisiais ir palaimintaisiais buvo paskelbta dar viena grupė šios garbės nusipelniusių katalikų, ypatingą dėmesį skiriant Motinos Teresės iš Kalkutos beatifikacijai. Su didelėmis iškilmėmis minėdamas savojo pontifikato 25-metį, Šventasis Tėvas spalio mėnesį paskyrė trisdešimt naujų Kardinolų kolegijos narių. Taip pasaulio kardinolų skaičius išaugo iki naujo rekordo – 194.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija