Atnaujintas 2004 m. kovo 10 d.
Nr.20
(1223)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai

Tibetas: 45-eri metai po sukilimo

Ant mūsų pečių ir sąžinės guli Tibetas – šeši milijonai žmonių. Bet kodėl? Ar keturiolika mūsų nepriklausomos valstybės gyvavimo metų neatitolino amžinai nuo mūsų tos kartybių taurės: žmogaus teisių pažeidinėjimo, jėga brukamos ideologijos, kalinimų, kankinimų, visokių okupuotos valstybės nelaimių? Ne, deja, tikrai ne.

Kol bent kur nors pasaulyje bus okupuota ir engiama tauta, tol ir mes, lietuviai, mokėsime savo tautos - daugelį metų engtos ir okupuotos - praeities skolą, pirmiausia dėl moralinio imperatyvo ir krikščioniškos - artimo meilės - pareigos padėti kenčiančiajam.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija