Atnaujintas 2004 m. kovo 10 d.
Nr.20
(1223)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai

Geležiniai kryžiai atspindi
kalvystės tradicijas

Rūta JONUŠKIENĖ

Leidinį parengė
dailininkas Andrius
Surgailis, menotyrininkė
Laima Laučkaitė-Surgailienė,
muziejininkės Rolanda
Gudynienė ir Elena
Juodzevičienė
Autorės nuotrauka

Utenos kraštotyros muziejus tęsia seriją leidinių, kuriuose plačiajai visuomenei pristatomi atskiri rinkiniai, esantys muziejaus saugyklose ir ekspozicijoje. Jau išleisti katalogai „Verpstės“ ir „Senoji lietuvių liaudies skulptūra Utenos kraštotyros muziejuje“, o šiomis dienomis pristatytas dar vienas vertingas ir originalus leidinys „Geležiniai kryžiai Utenos kraštotyros muziejuje“ (išleido „Sapnų sala“, Vilnius). Šį katalogą sudarė menotyrininkė Laima Laučkaitė-Surgailienė, eksponatų metrikas surinko muziejininkės Elena Juodzevičienė ir Rolanda Gudynienė, leidinį maketavo ir eksponatus fotografavo dailininkas Andrius Surgailis, o leidybą finansavo Etninės kultūros ir regionų kultūros projektų rėmimo fondas bei Utenos rajono kultūros skyrius.


Menas šeimos klinikoje

Kniaudiškių šeimos klinikos
ir dailės galerijos „Fojė“
direktorė Dalia Dalibogienė

Kniaudiškių šeimos klinikos dailės galerijojoje „Fojė“ iki kovo vidurio veiks fotomeistro Sauliaus Saladūno kūrybos paroda. Joje – subtiliai perteikti Panevėžio miesto vaizdai. Įdomiu rakursu įamžintos bažnyčios, senvagė. Autorius savo darbuose sugebėjo išgryninti tai, ko dažnai nepastebime paprasta akimi. Kolegų fotografijos profesoriumi vadinamas S. Saladūnas yra vienas žinomiausių fotomenininkų Lietuvoje.

Ši paroda – pirmoji dailės galerijoje „Fojė“. Jai atsirasti įtakos turėjo Kniaudiškių šeimos klinikos direktorė Dalia Dalibogienė. Šeimos gydytoja dirbanti panevėžietė palaiko glaudžius ryšius su miesto menininkais, yra gerai pažįstama su rašytoja ir žurnaliste Liuda Jonušienė. Kartu su fotomenininku Stanislovu Bagdonavičiumi L. Jonušienė anksčiau yra išleidusi knygą „Panevėžio albumas. Laiškai iš Lietuvos provincijos“.


Iš kosmoso šalčio – į didelę
bedugnę ir į mylinčią širdį

Vladas Baltuškevičius

Vasario pradžioje Maironio lietuvių literatūros muziejuje Kauno rašytojai, muziejaus darbuotojai, skaitytojai paminėjo Garliavoje gyvenančio poeto ir vertėjo Vlado Baltuškevičiaus 65-metį, aptarė daugiasluoksnę jo kūrybą.

V.Baltuškevičius yra išleidęs penkias eilėraščių knygas: „Saulės židinys“ (1975), „Vasaros zenitas“ (1979), „Bedugnėj didelėj“ (1984), „Erčios“ (1987), „Prisipažinimai“ (1999), poezijos rinktinę „Proregiai“ (1999), išvertęs užsienio rašytojų prozos, O.Chajamo, M.Basio, L.S.Sangoso ir kitų poetų eilėraščių, Š.Rustavelio poemą „Karžygys tigro kailiu“, Š.Bodlero rinkinį „Piktybės gėlės“ (1996).

Autoriniame vakare poetas paskaitė savo poemos ištrauką, ankstesnių ir šiomis dienomis parašytų eilėraščių, atsakė į gausius susirinkusiųjų klausimus.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija