Atnaujintas 2004 m. kovo 26 d.
Nr.24
(1227)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai

Didysis dialogo Bažnyčioje
ir visuomenėje skatintojas

Mindaugas BUIKA

Kardinolas Francas Kionigas

Kardinolystės „stažas“ – 45 metai

Po dvi savaites trukusio gedulingo pagerbimo ateinantį sekmadienį bus laidojamas kovo 13 dieną miręs vienas seniausių ir žymiausių Katalikų Bažnyčios hierarchų Austrijoje ir Europoje 98 metų Vienos arkivyskupas emeritas kardinolas Francas Kionigas. Laidotuvių apeigoms Vienos šv. Stepono katedroje popiežiaus Jono Pauliaus II vardu vadovaus iš Vatikano atvykęs Kardinolų kolegijos dekanas Tikėjimo mokslo kongregacijos prefektas kardinolas Jozefas Ratcingeris.

Velionis kardinolas F.Kionigas buvo paskutinis Kardinolų kolegijos narys, kurį paskyrė dar popiežius Jonas XXIII, Katalikų Bažnyčią valdęs nuo 1958 iki 1963 metų. Į Kardinolų kolegiją jis buvo priimtas 1958-ųjų gruodį, taigi F.Kionigo kardinolystės „stažas“ – daugiau nei 45 metai. Yra vienas kardinolas, kuris amžiumi vyresnis už 99-uosius ėjusį kardinolą F.Kionigą – tai pernai savo 100-ąjį gimtadienį paminėjęs italas kardinolas Koradas Bafilė. Tačiau į Kardinolų kolegiją jis buvo paskirtas vėliau, 1976 metais, jau popiežiaus Pauliaus VI.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija