Atnaujintas 2005 kovo 16 d.
Nr.21
(1322)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai

Nors metai bėga

Grupė žmonių, kurie
Rašytojų klube vienaip
ar kitaip buvo susiję
su iškilmingo ir įdomaus
vakaro organizavimu.
Tai (iš kairės) aktorius
Andrius Bialobžeskis,
pianistė Birutė Vainiūnaitė,
aktorė Regina Paliukaitytė,
literatūrologas dr. Giedrius
Viliūnas, rašytojo dukra fizikė,
gamtos mokslų dr. Eglė
Borutaitė-Makariūnienė,
rašytojas Mykolas Sluckis,
našlė Elga Borutienė
ir literatūrologė
dr. Dalia Sriogaitė

Kad lietuvių tauta brangina savo rašytojo Kazio Borutos gyvenimo ir kūrybos puslapius, parodė jo 100-osioms gimimo metinėms skirtų renginių gausa, prasminga jų įvairovė, žmonių pilnos salės, susidomėjimas ta proga išleista įdomia knyga „Susitikimai su Kaziu Boruta“. Nors rašytojas gimė 1905 m. sausio 6 d. Kūlokų kaime, Marijampolės apskrityje, tačiau jo gimimo šimtmetis buvo paminėtas ne tik Marijampolėje, bet ir Kaune, Vilniuje bei kituose Lietuvos miestuose.

Su K.Boruta siejamas žurnalo „Trečias frontas“ atsiradimas, žinomos šio rašytojo konfrontacijos su keturvėjininkais. Jo gyvenimas, kaip ir daugelio nepriklausomos Lietuvos inteligentų, okupavus kraštą sovietams, o kiek vėliau – vokiečiams, tapo kupinas įtampos ir neramumų.

Po karo K.Boruta iš sovietinės valdžios susilaukė rūstaus nuosprendžio: šį neramios sielos žmogų už antisovietinę veiklą kaip kenkėją 1946 metais izoliavo nuo socializmą statančios visuomenės ir nuteisė penkeriems metams kalėjimo. Rašytojų pastangomis 1949-aisiais amnestuotas. Tačiau grįžęs jis turėjo viešai pripažinti padaręs klaidų…

Grįžęs iš lagerio, tegavo tik vertimų svetimomis pavardėmis. Ilgą laiką jo kūryba nebuvo publikuojama. Per savo gyvenimą rašytojas yra sukūręs nemažai kūrinių. Tačiau svariausias bei labiausiai autorių išgarsinęs yra romanas „Baltaragio malūnas“, kurį 1966 metais inscenizavo Kauno dramos teatras, pagal jį 1974-aisiais pastatytas filmas „Velnio nuotaka“, o 1979 metais baletas pagal V.Ganelino muziką buvo pastatytas Lietuvos operos ir baleto teatre.

K.Boruta mirė 1965 m. kovo 9 d. Taigi jau keturiasdešimt metų, kai šio maištingos dvasios žmogaus – kūrėjo širdis ilsisi Rasų kapinėse…

Rašytojo gimtadieniui paminėti skirto renginių ciklo paskutinis akordas įvyko Vilniuje, Rašytojų sąjungos klubo salėje. Į renginį, pavadintą „Poetiškas knygos pasaulis“, susirinko rašytojai, jį pažinoję sostinės gyventojai, giminės, kūrybos gerbėjai.

Algimantas ŽIŽIŪNAS

Autoriaus nuotrauka

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija