Atnaujintas 2005 kovo 16 d.
Nr.21
(1322)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai

Spektaklis tęsiasi: antroji dalis – rezervininkų išteisinimas

Seimo komisija atsisakė ankstesnės nuomonės, kad KGB rezervas yra sudėtinė sovietinio saugumo sistemos dalis, ir pripažino, kad KGB rezervas buvo sovietų saugumo „mobilizacinė“ dalis. Ir dar, komisija pripažino, jog KGB rezervui priklausę aukšti valstybės pareigūnai nebekelia grėsmės nacionaliniam saugumui. Anksčiau panašų sprendimą priėmė Valstybės saugumo departamento (VSD) Liustracijos komisija.


Diena, sugrąžinusi lietuvių tautai orumą

1990 m. kovo 11-ąją vadiname Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena. Kartu su Vasario 16-ąja – Valstybės atkūrimo švente ir liepos 6-ąja – Valstybės diena ji sudaro trijų svarbiausių tautos švenčių puokštę. Kodėl net trys dienos per metus paskirtos valstybės gimtadieniui paminėti?


Reikia skubiau inicijuoti demokratines Dokumentų ir archyvų įstatymo pataisas

Rezoliucija Lietuvos Respublikos Seimo pirmininkui Artūrui Paulauskui

Mes, piliečių piketo Nepriklausomybės aikštėje dalyviai, vieningai pareiškiame:

70-ies metų senaties draudimas KGB dokumentams, įtvirtintas naujoje Dokumentų ir archyvų įstatymo redakcijoje, prieštarauja pamatiniams Lietuvos Konstitucijos principams, teisinei Archyvų įstatymo esmei ir kitų demokratinių šalių praktikai. Jei 1991 m. rugpjūčio 22 d. KGB veikla Lietuvos Respublikoje buvo paskelbta už įstatymo ribų, tai 2005 m. sausio 1 d., įsigalėjus naujajai šio įstatymo redakcijai ir įslaptinus KGB archyvus, pastariesiems buvo suteiktas legalumo ir teisėtumo mūsų valstybėje statusas. Ar gali būti didesnis absurdas?

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija