Atnaujintas 2005 kovo 16 d.
Nr.21
(1322)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai

Spektaklis tęsiasi: antroji dalis – rezervininkų išteisinimas

Seimo komisija atsisakė ankstesnės nuomonės, kad KGB rezervas yra sudėtinė sovietinio saugumo sistemos dalis, ir pripažino, kad KGB rezervas buvo sovietų saugumo „mobilizacinė“ dalis. Ir dar, komisija pripažino, jog KGB rezervui priklausę aukšti valstybės pareigūnai nebekelia grėsmės nacionaliniam saugumui. Anksčiau panašų sprendimą priėmė Valstybės saugumo departamento (VSD) Liustracijos komisija.

„Uraaa!“ – rezervininkai išteisinti! Tačiau rezervo formavimas, jo veiklos uždaviniai, funkcijos buvo reglamentuojami KGB vadovybės nutarimais kaip savo padaliniui?! Tai gal išteisinti per anksti?

Rezervininkams pasitikėjimą reiškia valstybės vadovai: V.Adamkus, A.Paulauskas, A.Brazauskas. Tik vargu ar jais pasitiki paprasti sąmoningi Lietuvos piliečiai.Tai jie, o ne valstybės vadovai, ko gero, yra teisūs. Juk čia svarbiausias ne juridinis, o moralės klausimas.

Lietuvos įstatymai KGB pripažįsta buvus nusikalstama organizacija. Rezervininkai buvo nusikalstamos organizacijos dalis. Tegul ir „mobilizacinė“. Jie buvo pasirengę (sutikę) pagelbėti KGB slopinant judėjimą už Lietuvos nepriklausomybę. Gal net žudyti. Jie susitepę. O susitepusiesiems, pagal Antaną Maceiną, yra tik vienas kelias į reabilitaciją – atgaila. Pasitraukimas. Jie gi kopia į aukščiausius valstybės valdymo postus.

Nejaugi Lietuvoje nėra dorų ir protingų, nesusitepusių žmonių tiems postams užimti? Ar turi rezervininkų globėjai valstybės vadovai tokį tobulą rentgeno aparatą, kuris peršviestų žmogaus sielą ir parodytų, ar tas jau atsivertęs ir patikimas? Juk formaliai nepriekaištingai vykdantis savo pareigas pareigūnas gali tarnauti ir kitam užsakovui. Dvigubų agentų istorija žino daug. Pritariu istoriko Juozo Tumelio nuomonei: jie privalo patys pasitraukti. Bet rezervininkai trauktis atsisako.

„Nėra buvusių čekistų“, – sako geležinio Felikso palikuonys.

Kauno arkivyskupas Sigitas Tamkevičius taip pat mano, kad rezervininkai buvo svarbesnės personos už paprastus slaptuosius bendradarbius, dažnai bemokslius kaimo žmones. O rezervininkai – karininkai.

„Tai buvo šimtu procentų saugumui patikimi žmonės. Į ten bet ko neskyrė“, – sako arkivyskupas, buvęs politinis kalinys.

Iš tikrųjų. Seimo komisija išsiaiškino, kad atrenkant rezervininkus dalyvavo ne tik KGB, bet ir kompartijos komitetų sekretoriai. Kandidatai turėjo būti SSKP nariai arba aktyvūs komjaunuoliai. Jie neišsibraukė iš rezervininkų sąrašų tada, kai dalis Lietuvos jaunuolių jau bėgo iš sovietų armijos ir degino karinius bilietus. Komisija visa tai konstatavo, tačiau balsavo už „švelnesnį“ variantą. Matyt, toks buvo juos delegavusių frakcijų vadovų nurodymas.

A.Pekeliūno pavardė rasta trijuose KGB vadovų parašais ir antspaudais patvirtintuose sąrašuose. Tą faktą savo raštu patvirtino VSD. Bet komisijai įrodymų vis tiek „nepakako“.

Ir užviršuojantis akibrokštas: rezervininko siūlymu Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas patvirtino naujus Liustracijos komisijos narius. Tokius, kurie jau spėjo deklaruoti savo liberalų požiūrį į rezervininkus. Visuomenės siūlomiems kunigui Robertui Grigui, istorikams prof. Antanui Tylai ir Arvydui Anušauskui naujoje Liustracijos komisijoje vietos neatsirado.

Taigi spektaklis tęsiasi. Bus ir trečioji dalis.

Povilas JAKUČIONIS
Seimo narys

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija