Atnaujintas 2005 kovo 16 d.
Nr.21
(1322)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai

Pergalės trimitai gali virsti gedulo maršais

Petras Katinas

Daug kartų Rusijos televizijų parodyti vaizdai apie numestą išniekintą Čečėnijos prezidento A.Maschadovo kūną dar kartą patvirtino, kad V.Putino Rusija mažai kuo pasikeitė nuo Stalino Rusijos. Pakanka prisiminti išniekintus Lietuvos partizanų kūnus. Toks kūno subjaurojimas, be abejonės, sukels dar didesnį čečėnų pasiryžimą kautis iki galo. Tuo labiau kad musulmonams negali būti didesnio įžeidimo. Be to, nužudytojo kūno neatidavimas velionio šeimai yra viduramžiško barbariškumo recidyvas. Kai kurie rusų politikai, netgi nepritariantys čečėnų laisvės siekiams, neabejoja, kad po A.Maschadovo nužudymo pasipriešinimas okupacijai tik dar labiau išaugs. Apie tai įspėjo ir Rusijos komunistų lyderis Genadijus Ziuganovas, pažymėjęs, jog pūsti pergalės trimitais dėl A.Maschadovo mirties – tik savęs raminimas. Pasak jo, ta pergalės muzika labai greitai gali virsti gedulingais maršais, nes čečėnų kovotojai neteko bene vienintelio nuosaikaus savo vadovo.


Faktai, kurių nenorima prisiminti

Petras Katinas

Rusijos propaganda iki šiol vis dar kalba ir kuria kino filmus apie Vokietijos karinės vadovybės atstovo SS grupenfiurerio Volfo derybas su amerikiečių žvalgybos atstovu būsimuoju JAV valstybės sekretoriumi D.F.Dalesu. Tačiau ar kas žino, kad kritiškiausiu Vokietijos ir Sovietų Sąjungos karo metu Stalinas bandė sudaryti paliaubas ir iš naujo pasidalyti Europą su Hitleriu?


Rekviem Čečėnui

Dž. Dudajevui, Dž. Jandarbijevui, A. Maschadovui ir visiems čečėnų tautos kankiniams atminti

Aslano Maschadovo nebėra.

Nelygioje kovoje krito nedidelės narsios ir laisvę mylinčios tautos lyderis, siekęs laisvės ir laimingo gyvenimo savo tautai. Lyderis, nuo pirmosios savo kovos dienos suvokęs, jog tą kovą laimėti galima tik per stebuklą, nes jo tautos priešui svetimas bet koks garbės ir padorumo supratimas, svetimi žmogiški jausmai.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija