Atnaujintas 2005 balandžio 15 d.
Nr.29
(1330)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai

Pagarbą rodė ir vaikai, ir valdžios atstovai

Vilkaviškis. Katedroje mirusio Jono Pauliaus II garbei balandžio 4-osios vidudienį susirinkę meldėsi Vilkaviškio vyskupai Rimantas Norvila ir Juozas Žemaitis, seminaristai, apie 50 kunigų. Į šv. Mišias, radę laisvo laiko tarp pamokų, mokinius atlydėjo miesto mokyklų mokytojai.

Visą savaitę po vakaro šv. Mišių tikintieji buvo kviečiami budėti maldoje. Ketvirtadienį, prieš laidotuves, Popiežiaus atminimą Katedroje pagerbė rajono visuomenės atstovai. Šv. Mišioms vadovavo dekanas prelatas Vytautas Gustaitis. Trumpas kalbas apie Joną Paulių II ir jo darbus bei savus jausmus išsakė švietimo, medicinos, jaunimo atstovai. Išgyvenimais pasidalijo gydytojas B. Cicėnas, kuris 1993 metais, Popiežiaus vizito Lietuvoje metu, buvo krikšto tėvu vienai iš merginų, Šventojo Tėvo pakrikštytų Vingio parke aukotų šv. Mišių metu.

Vilkaviškio „Aušros“ vidurinės mokyklos moksleiviai, išgirdę apie Popiežiaus mirtį, per tikybos pamokas rašė jam laiškus. Juos atnešė ir sudėjo prie altoriaus greta Jono Pauliaus II portreto. Vaikų mintys nuoširdžios ir tyros: „Tau dabar gerai su angelais danguje, nes žemėje angelų nėra“; „Norėčiau, kad nukeliautum pas Viešpatį ir saugotum mus iš dangaus“; „Linkiu Tau ir danguje mokyti vaikus ir dar prašyčiau, kad apsaugotum mūsų šeimą nuo pikto – prašau globoti mane, mano sesę, tėtį ir mamą“; „Mačiau kelias Tavo nuotraukas, labiausiai patikai parimęs prie kryžiaus...“

Birutė Nenėnienė

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija