Atnaujintas 2005 balandžio 15 d.
Nr.29
(1330)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai

Liūdni pamąstymai Šventojo Tėvo netekus

Visas pasaulis šiomis dienomis gedėjo mirusio Dievo vietininko žemėje – Romos popiežiaus Jono Pauliaus II. Pastaruoju metu visos žiniasklaidos priemonės tik ir pranešinėjo apie šio Katalikų Bažnyčios autoriteto, vienos iškiliausių šių laikų asmenybių žemiškosios kelionės baigtį, atsisveikinimą su Šventuoju Tėvu: plačiai buvo nušviečiama jo apaštalinė veikla, kova už taiką visame pasaulyje. Lietuviai ta pačia proga prisiminė Popiežiaus viešnagę Lietuvoje 1993 metų rugsėjo mėnesį ir jo džiaugsmą, kad mūsų šalis tapo laisva ir nepriklausoma – taip išsipildė Jono Pauliaus II viltis matyti būtent tokią Lietuvą.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija