Atnaujintas 2005 balandžio 15 d.
Nr.29
(1330)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai

Popiežiaus mirtis pamokė mus, gyvuosius

Pasaulis neteko nepaprastos asmenybės – popiežiaus Jono Pauliaus II. Gedėjome visą savaitę, visa žmonija buvo sukrėsta. Mums visiems Jonas Paulius II parodė, kaip reikia pasirengti mirčiai ir ją priimti, suvokti, kad žemėje gyvenimas laikinas, o Viešpaties karalystėje – amžinas.


Pagerbtas atminimas – tai įgyvendintos idėjos

Mes žiūrėjome į jį ir nematėme jo didybės. Mes klausėmės jo, bet neišgirdome jo išminties žodžio. Mes tik vaikai – nei geri, nei blogi. Mes tik tada pamatome, ko netekome, kai tenka atsisveikinti amžiams.


Iš klaidų sunkiai mokomės

Pasauliui dabar didelė netektis: mirė popiežius Jonas Paulius II, visas pasaulis išgyveno dėl jo ligos ir mirties.

Štai vieną kartą per LRT pirmąją programą Romos korespondentė praneša, kad daugybė žmonių Šv. Petro aikštėje meldžiasi ir dainuoja. Per laidotuves dainuoti lietuviams būdavo baisu, laidotuvių dainų mes neturime, bet visi sakome specialų žodį giedoti šventus dalykus, iškilmingus tekstus, ypač himnus. Dvikalbis mūsų jaunimas, neįskiepytas tautystės dvasios, supainioja šiuos du skirtingus terminus, nes, matyt, jiems tas pats. Pvz., balandžio 7 dieną 6.35 val. dainuoja prie Šventojo Tėvo karsto – per „Žinių radiją“!


Šventojo Tėvo dvasinis palikimas

Dar taip neseniai pasaulis atsisveikino su didžiuoju Katalikų Bažnyčios dvasiniu vadovu Jonu Pauliumi II. Tai buvo Popiežius, mylėjęs visus pasaulio žmones, nuskriaustuosius, juos laiminęs. Šventasis Tėvas ne tik mylėjo žmones, bet sugebėjo rasti bendrą kalbą su Katalikų Bažnyčios priešais ir atleisti net savo žudikui. Iš kur viename žmoguje tiek gėrio, tvirtybės? Prisiminkime Šv. Petro aikštėje Romoje, atsisveikinimo su Popiežiumi šv. Mišiose, Kardinolų kolegijos dekano Jozefo Ratcingerio pasakojimą, jog Karolis Vojtyla – būsimasis Popiežius – apmąstymų Krokuvoje metu išgirdo Jėzaus Kristaus kvietimą „Eik paskui mane“. K.Vojtyla nusprendė eiti. Jis, kaip stropus sekėjas, gerai išstudijavo Jėzaus Kristaus mokymus apie Dievo dorinį įstatymą, jo įtaką žmogaus gyvenimui, tikėjimo Dievu reikšmę.


Vis pritrūksta

Mums vis pritrūksta: tai vieno šūvio, tai vieno žodžio, tai dar ko nors „vieno“. Per Jo Šventenybės popiežiaus Jono Pauliaus II laidotuves Šv. Petro aikštėje pritrūko krikščioniškos valstybės bent vienos vėliavos, nes pritrūko arba vieno Italijoje gyvenančio lietuvio, arba vieno piligrimo iš Lietuvos, o gal vienintelio Lietuvos ambasadoriaus prie Šventojo Sosto.

Algimantas Zolubas

Vilnius

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija