Atnaujintas 2005 balandžio 15 d.
Nr.29
(1330)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai

Statykime bažnyčias ten, kur žmonėms būtų arčiau atvykti į šv. Mišias

Kardinolas Audrys Juozas Bačkis
Mykolo Ambrazo (ELTA) nuotrauka

Vilniaus arkivyskupas metropolitas kardinolas Audrys Juozas Bačkis nepritaria Vilniaus mero Artūro Zuoko pareikštam siūlymui sostinės centre statyti ir popiežiaus Jono Pauliaus II vardu pavadinti Antano Vivulskio suprojektuotą bažnyčią, kurios neleido pabaigti sovietai.

„Per Jono Pauliaus II laidotuves nežinantis, pažvelgęs į jo karstą, galėjo pagalvoti, kad jame – koks visai paprastas žmogus. Todėl didingos šventovės statymas miesto centre, kur apstu bažnyčių, būtų visai priešinga Jono Pauliaus II veiklai ir minčiai. Šventajam Tėvui rūpėjo žmonių sielovada, o ne Bažnyčios didybė“, - Eltai praėjusią savaitę sakė kardinolas.


Melskimės už pašaukimus

Ši savaitė – maldų už pašaukimus į kunigus savaitė. Ji paskelbta Lietuvos vyskupų nutarimu kovo 16 dieną. Prašome tikinčiuosius asmeniškai ir kartu melstis, kad Viešpats siųstų daugiau darbininkų į savo vynuogyną.

Palyginus 1994 ir 2005 metų „Katalikų kalendoriaus žinyno“ duomenis, matyti, kad per 11 metų klierikų Lietuvoje sumažėjo beveik šimtu (nuo 277 iki 182). Tuo tarpu kunigų poreikis labai didelis, nes Lietuvoje atsiveria vis naujos bažnytinio (taip pat ir visuomeninio) gyvenimo sritys, kur jų reikia. Labai auga lietuvių kunigų poreikis ir užsienyje, išeivijos lietuvių bendruomenėse, nes senosios kartos išeivių kunigai pamažu išmiršta. Taip pat reikia lietuvių kunigų ir tose šalyse, kur yra ypač gausu naujųjų lietuvių išeivių, tačiau nėra jokios lietuvių parapijos ar bendruomenės.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija