Atnaujintas 2005 balandžio 15 d.
Nr.29
(1330)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai

Paralelės

„Banditinis pogrindis“ lėtai, bet nuosekliai likviduojamas“, – nepaliauja girtis Rusijos FSB direktorius N.Patruševas po Čečėnijos Respublikos-Ičkerijos prezidento Aslano Maschadovo nužudymo. Pasak N.Patruševo, dabar bus nuosekliai naikinami visi dar likę „banditų“ vadeivos. Tiesa, jis ir Kremliaus marionetė Grozne R.Kadyrovas jau nebekalba, kad už keleto dienų bus sunaikintas karo vadas Šamilis Basajevas. N.Patruševas, girdamasis, kaip FSB Specialiosios paskirties centro specialiosios „Alfos“ ir „Vympel“ grupės ilgai bei kruopščiai rengė A.Maschadovo likvidavimą, tuo pačiu atskleidė dar vieną labai įdomų dalyką. Esą operacija buvo rengiama nepaprastai slaptai ir apie ją žinojo tiktai keli žmonės. Dargi okupacinės federalinės armijos štabo generolai apie tai nieko nežinojo. Pats FSB direktorius paaiškino, kodėl buvo būtinas toks slaptumas. Pasirodo, čečėnų kovotojai daugybę kartų sužinodavo apie rengiamas karines operacijas ir „valymus“ ne iš kur kitur, o iš pačių aukščiausių okupacinės armijos štabo pareigūnų. Aišku, gaudami atitinkamą atlyginimą iš kovotojų už tokią informaciją.


„Perestrojkos“ jubiliejus

Petras KATINAS

Kovo mėnesį sukako 20 metų nuo paskutiniojo SSKP genseko Michailo Gorbačiovo pradėtos „perestrojkos“ pradžios. Maskvos komunistinė ir „patriotinė“ spauda tą datą pažymėjo įprastais prakeiksmais M.Gorbačiovui, pertvarkos architektu vadinamam Aleksandrui Jakovlevui ir buvusiam prezidentui Borisui Jelcinui. Tačiau pasigirdo ir kitų balsų. Štai kaip įvertino „perestrojką“ ir po jos įvykusius istorinius įvykius garsus rusų rašytojas, aktyvus tų procesų dalyvis, romanų apie Antrąjį pasaulinį karą „O aušros čia tykios“, „Rytoj buvo karas“, „Sąrašuose nepažymėtas“ ir kitų autorius Borisas Vasiljevas.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija