Atnaujintas 2005 balandžio 15 d.
Nr.29
(1330)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai

Pelėkautai

Petras KATINAS

Britų rašytojas S.Norkotas Parkinsonas savo knygoje „Pelėkautai, pamušti kailiu“ labai taikliai ir teisingai apibūdino, kas yra biurokratija, jos struktūros ir ką ji veikia. Tai yra valdininkai. Tai jie, demonstruodami savo reikalingumą ir užimtumą, pradeda gaminti daugybę beprasmiškų raštų bei instrukcijų. Su tomis instrukcijomis susiduria beveik visi. Juk iš tiesų sunku surasti tokį žmogų, kuris nebūtų nukentėjęs nuo biurokratijos. Nuoskaudų, traumų, užgauliojimų, ašarų – devynios galybės. Taigi S.N.Parkinsonas rašo: „Yra tokia teorija, jog kiekviena kontora, turinti kokį tūkstantį tarnautojų, adminsitraciniu požiūriu gali būti savaveiksmė. Šis specialus terminas apibūdina valdymą, kuriam nereikia nei valdymo objektų, nei kitų žinybų, su kuriomis galima būtų susirašinėti, nei kokių nors išorinių kontaktų. Tokia kontora sugeba egzistuoti naudodamasi savo gamybos tarnybiniais raštais – jos skyrių viršininkai visiškai užimti tuo, kad skaito raštus, kuriuos patys vienas kitam surašo. Jos etatai turi tendenciją pūstis, nepriklausomai nuo darbo apimties, netgi tuo atveju, jei to dabar ir visai nėra. Kol vadovo statusas bus matuojamas valdinių skaičiumi, tol centrinė kontora plėsis ir šakosis, be galo didindama pridėtines išlaidas“.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija