Atnaujintas 2005 balandžio 15 d.
Nr.29
(1330)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai

Ir Popiežius, ir Lietuvos draugas

Monsinjoras Alfonsas Svarinskas

Popiežius Jonas Paulius II
laimina Alfonsą Svarinską
per monsinjoro Audrio
Juozo Bačkio konsekraciją -
šventinimą į vyskupus -
Šv.Petro bazilikoje.
Roma. 1988 metų spalis

Jau kelis mėnesius pasaulio eterio bangomis sklandė žinia apie sunkią Popiežiaus sveikatos būklę. Tuo laiku milijonai katalikų visame pasaulyje nuoširdžiai meldėsi už Popiežių. Ir paskutinėmis dienomis, ir naktimis tikintieji rinkosi į Vatikano Šv. Petro aikštę, meldėsi ir verkė... Ir lietuviai reiškė šiam Popiežiui didelę meilę. Ir štai jis jau iškeliavo pas Dievą. Apie iškeliavusį Popiežių rašo ir rašys šimtai ir tūkstančiai Bažnyčios tarnų, įvairių žurnalistų, ir draugų, ir priešų. Bus daug straipsnių ir lietuvių kalba.


Susitikimai su Šventuoju Tėvu

Šventasis Tėvas Jonas
Paulius II palaimino Ukmergės
kultūros centro ansamblio
„Cantilena“ vadovę Daivą
Petrikienę (centre – kardinolas
Audrys Juozas Bačkis)

„Pasaulis nusilenkia popiežiui Jonui Pauliui II, kuris ne vien žodžiais, bet ir savo gyvenimu skleidė pasauliui Evangelijos tiesas, artimo meilę, taurumą, teisingumą“, - priminė Lietuvos prezidentas Valdas Adamkus.

Šiomis susikaupimo, maldos dienomis mintimis sugrįžome į 2000-ųjų metų Šventąją žemę – Romą, kuomet ukmergiškiai turėjo galimybę susitikti su popiežiumi Jonu Pauliumi II ir papildyti dvasinių lobių kraitį.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija