Atnaujintas 2006 balandžio 26 d.
Nr.31
(1431)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Kunigas Juozas Laukaitis

IV Rusijos Valstybės dūmoje (1912–1917 m.)

Aldona Gaigalaitė

Kunigas Juozas Laukaitis

Lietuviai tautinio atgimimo kelyje XX a. pradžioje, greta nelegalių ir legalių priemonių, tokių kaip spaudos leidimas, mokyklų lietuvių kalba, draugijų ir organizacijų kūrimas, susirinkimų bei mitingų organizavimas, pasinaudojo carizmo revoliucinio judėjimo sąlygomis sukurta atstovaujamąja institucija – Rusijos Valstybės Dūma. Jie dalyvavo Dūmos (nors ir netiesioginiuose bei nedemokratiniuose) rinkimuose 1906-1917 metais Rusijos parlamente.Vadinamajam Šiaurės Vakarų kraštui, t.y. Kauno, Vilniaus, Gardino gubernijoms ir Suvalkų gubernijai, kuri buvo lietuvių gyvenama, bet tuo metu ją administravo Lenkijos karalystė, buvo leista rinkti į Dūmą 22 atstovus. Lietuviai į I Dūmą sugebėjo išrinkti 10, į II -7, o į III ir IV Dūmas (pakeitus rinkimų įstatymą rusų naudai) – vos 5 atstovus. Kiti atstovavę Lietuvai buvo lenkai, rusai, gudai, žydai.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija