Atnaujintas 2006 balandžio 26 d.
Nr.31
(1431)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Migla virš „Ekrano“

Bronius VERTELKA

Taip atrodo „Ekrano“ įmonė

Išgyvens ar bankrutuos Panevėžio akcinė bendrovė „Ekranas“ – tai pagrindinė pokalbių, kuriuos girdi autobuse, prie spaudos kiosko ar gatvėje, tema. Šiuo metu visas įmonės turtas areštuotas. Panevėžio apygardos teismas nusprendė jai iškelti bankroto bylą. Jeigu toks sprendimas nebus apskųstas per dešimt dienų, tęsti šią procedūrą bus patikėta bendrovės bankroto administratoriui, kurį „Ekranas“ jau turi.


Apie nepagrįstus priekaištus skirstytojams

„Lietuvos Caritas“ pozicija maisto iš intervencinių atsargų tiekimo nepasiturintiesiems klausimu

„Lietuvos Caritas“ sutikus dalyvauti Maisto iš intervencinių atsargų tiekimo labiausiai nepasiturintiems asmenims (MIATLNA) programoje ir vasario-kovo mėnesiais realiai pradėjus dalyti produktus (miltų, ryžių, makaronų pakuotes), o ypač LR Vyriausybei paskyrus šiai akcijai administruoti 100 tūkst. litų, pasigirdo nevienareikšmiškų akcijos vertinimų.


Svarstytos tilto per Nemuną problemos

Kovo 21 dieną Kauno m. savivaldybės didžiojoje salėje įvyko vieša diskusija dėl Panemunės tilto. Joje dalyvavo Kauno m. savivaldybės vicemeras A.A.Balutis, piliečių judėjimo „Kitas pasirinkimas“ Kauno skyriaus valdybos nariai M.Stebrys, R.Savickas. Diskusijoje pranešimus skaitė Kauno m. vyriausiasis urbanistas N.Valatkevičius, UAB „Genezė“ direktorius R.Skamarauskas, vicemeras K.Kuzminskas, Panemunės bendruomenės centro pirmininkas G.Žukauskas, pirmininko pavaduotojas J.Miškinis, Šančių bendruomenės pirmininkas G.Žižys, UAB „Kelprojektas“ tiltų projektavimo skyriaus viršininkas D.Žickis, Lietuvos žaliųjų judėjimo atstovas A.Gaidamavičius, inž. H.Kebeikis, piliečių judėjimo „Kitas pasirinkimas“ Kauno skyriaus valdybos narė ir Panemunės bendruomenės narė R.Zabielienė.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija