Atnaujintas 2006 balandžio 26 d.
Nr.31
(1431)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Lietuviškasis Širdvynis

Gediminas Griškevičius

Manoji Šviesos ir Gėrio abėcėlė 1948 m. kovo 17 d. prasidėjo Čekiškėje, kukliame Lietuvos vidurio miestelyje, tarsi dalijančiame Aukštaitiją ir Žemaitiją. Ten, dabar amžinai besiilsinti, dantų gydytoja dirbusi Mamutė man, klapčiukavusiam Švč. Trejybės bažnyčioje, patarnavusiam šv. Mišiose klebonui J.Jasukaičiui (taip pat – jau „amžinajam čekiškiečiui“) 1956 m. balandžio 12 d. dovanojo ir šiandien vertingiausią namų bibliotekėlėje Palangoje esantį leidinį – tais pačiais metais Vilniaus ir Kauno arkivyskupijų rūpesčiu išleistą „Katalikų maldaknygę“. Gal ne nuodėmė prisipažinti, jog kai kuriuos Pirmosios maldaknygės posmus mintyse „tobulinau“, o kai ką kūriau pats. Todėl jau ir pusamžis – su plunksna rankose, su Katalikų Bažnyčia, savais žmonėmis ir lietuvių literatūra, kalba, kuria Gyvenimo keliuose ir kryžkelėse gėrėjausi ir tebesigėriu dar ir Gelgaudiškyje (Šakių r.), Šaukėnuose (Kelmės r.), Vilniuje, Kelmėje, Klaipėdoje, Palangoje... Čia daug ir Poezijos. Todėl ir esu laimingas.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija