Atnaujintas 2006 balandžio 26 d.
Nr.31
(1431)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Lietuvių poezija Italijoje

Knygos viršelis

Italijoje, Basi mieste, leidykla „Levante“ šių metų vasarį išleido šiuolaikinės lietuvių poezijos antologiją „Quel sussurro di nordiche erbe“ („Tie šiaurės žolių šlamesiai“), pavadintą Jono Juškaičio eilėraščio „Sekmadienis“ paskutine eilute. Su keliais atrinktais eilėraščiais pristatoma 20 poetų: Onė Baliukonė, Gintaras Bleizgys, Vytautas Bložė, Erika Drungytė, Gintaras Grajauskas, Liudvikas Jakimavičius, Raimondas Jonutis, Eglė Juodvalkė, Jonas Juškaitis, Donaldas Kajokas, Elena Karnauskaitė, Ričardas Mikutavičius, Nijolė Miliauskaitė, Aivaras Mockus, Laura Orintaitė, Sigitas Parulskis, Kornelijus Platelis, Birutė Pūkelevičiūtė, Liūnė Sutema, Lidija Šimkutė.

Antologiją sudarė ir eilėraščius išvertė Birutė Ciplijauskaitė ir Emilio Coco. Išversta Vakarams įprastu būdu – be rimų. Įvade trumpai aptariama lietuvių poezija nuo praėjusių šimtmečių iki partizaninio karo, tremčių, sovietmečio ir dabarties, paminint vieną kitą pavardę (Donelaitį, Baranauską, Maironį, Nėrį, Sruogą, Mačernį). Knygą (105 puslapių) parėmė Amerikos lietuvių Vydūno fondas, veikiantis Lemonte. Knygos gale pridėtos trumpos autorių ir vertėjų biobibliografijos. Patraukliai išleistos antologijos viršelį puošia Joanos Paltarokaitės-Valaitis nuotrauka: geltonai raudonas klevo lapas šaltos spalvos fone – tarytum Lietuvos vėliavos simbolis.

XXI

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija