„XXI amžiaus“ priedas pagyvenusiems žmonėms, 2007 m. vasario 2 d., Nr. 1 (20)

PRIEDAI

Abipus Nemuno

Kristus ir pasaulis

žvilgsniai

pro vita

Sidabrinė gija

Horizontai

AtodangosARCHYVAS
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Vėtras atlaikę

Bronius VERTELKA

Zofija ir Vladas Sacevičiai,
jau atšventę auksinį vedybų jubiliejų

Zofija ir Vladas Sacevičiai, išauginę keturis vaikus ir sulaukę aštuonių anūkų bei proanūkės, pirmąjį 2007 metų savaitgalį šventė savo jungtuvių auksinį jubiliejų. Senokai jų būsto sienos A. Mackevičiaus gatvėje girdėjo tiek smagių pokštavimų, dainų, juoko ir gaivaus klegesio.


Paguodą ir viltį randa tikėjime

Jolita ŽURAUSKIENĖ

Monika Juzonytė kiekvieną
dieną skiria maldai

Į aštuntą dešimtį įkopusi Ukmergės rajono Pabaisko seniūnijos gyventoja Monika Juzonytė nesiskiria su malda. Tvirtas tikėjimas jai suteikia stiprybės. Moteris nepasidavė jokiems gyvenimo vėjams, nesiblaškė, liko ištikima tėvų įdiegtoms vertybėms. M.Juzonytė tikina, kad išgyventi sunkias akimirkas padeda tik tikėjimas ir malda.


Dar negimusi paaukota Švč. Mergelei Marijai: vienuolė, pedagogė, žaislų gamintoja

Laima GRIGAITYTĖ

Sesuo Viktorija nesiliauja
džiaugtis gyvenimu
net ir negalėdama judėti

„Nors jau esu pasiruošusi Kelionei, – sako devyniasdešimt septintuosius savo gyvenimo metus einanti Marijampolės Švč. Mergelės Marijos globos namų gyventoja vienuolė sesuo Viktorija, daugeliui žinoma kaip žaislų gamintoja, dailių rankdarbių „iš nieko“ autorė, – nesiliauju džiaugtis gyvenimu, esu pilna Dievo dėkingumo: juk taip gausiai Jis mane apdovanojęs, tiek malonių esu iš Jo patyrusi ir vis dar tebepatiriu!“ Žvelgiant į tyras, kone vaikiško gerumo kupinas sesers Viktorijos akis, pasaulis tikrai atrodo šviesiomis spalvomis nutviekstas, tačiau matant šią garbaus amžiaus vienuolę invalido vežimėlyje ir žinant, jog ji jau ne vieneri metai šitaip – pusiau gulomis arba gulomis rytais pasitinka ir vakarais palydi saulę (nei vaikščioti, nei sėdėti ji negali) – stebėtis bereikia nepaprasta žmogaus stiprybe, optimizmu ir, kaip teigia pati sesuo Viktorija, Dievo malone...


Senolio romanas

Knygos „Gyvosios kapas“ autoriui
Broniui Urbonui popiežiaus
Jono Pauliaus II atminimo medalį
įteikia Panevėžio vyskupas
Jonas Kauneckas (dešinėje)

Šiandien naujų knygų pasiūla yra didžiulė. Jas rašo, leidžia, kas turi pinigų. Neseniai pasirodęs Broniaus Urbono romanas „Gyvosios kapas“ apie prieškario ir pokario Lietuvos kaimo gyvenimą – didesnio dėmesio vertas kūrinys. Pasišnekėti apie jį sausio 11-ąją rinkosi į Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos galeriją „Antrasis aukštas“. Tarp atėjusiųjų buvo Panevėžio vyskupas Jonas Kauneckas, generalvikaras kan. dr. Robertas Pukenis, Upytės klebonas mons. Juozapas Antanavičius.


Gražūs ,,Šeimos istorijos“ žmonės

Ona BARTULYTĖ

Knygos „Šeimos istorija“ viršelis

Tą moterį teko matyti keletą kartų. Ji dainavo, giedojo, viskuo domėjosi. Neseniai perskaičiau jos knygą. Viršelyje užrašyta: „Genovaitė Baniulytė-Dyrienė. Šeimos istorija“. Tai antroji tos moters knyga (pirmoji – „Kovų keliais išėję“). Sužinojau, kad ji – Velžio gimnazijos (Panevėžio r.) tikybos mokytoja, tremtinių duktė, kad 2006 metų pavasarį giminėms ir draugams pristatė savo knygą „Šeimos istorija“.


Apie išdžiūvusias ašaras

Ona STRIŠKIENĖ

Barboros ir Petro Dunkevičių šeima, gyvenusi Varakiškių vienkiemyje, Paįstrio parapijoje, gal niekuo ir neišsiskyrė nuo kitų šeimų. Troboje prie staklių ar knygų sėsdavo trys dukterys – Kostancija, Ona ir Stanislava, su tėvu prie gyvulių, inventoriaus sukiojosi trys sūnus – Jonas, Juozas ir Petras. Kaip ir daugumos kaimynų, kasmet pavasarinio potvynio Lėvens vandenys užliedavo laikus, kaip ir kitas kaimo jaunimas, lankė mokyklas, kūrė ateities planus. Ne tik jų šeimą palietė karas, pokaris, mirtys ir tremtys. Tačiau norėčiau papasakoti apie Dunkevičius iš Vakarkiškių vienkiemio.


Mums skirta ne kardu tėvynę ginti

Bronislava TAMULYNIENĖ

Onutė Grybauskienė
(dešinėje) su bendražygiais

Lapkričio 30 dieną Anykščiuose, Antano Vienuolio-Žukausko memorialiniame name-muziejuje, Lietuvos šaulių sąjungos (LŠS) vadas Juozas Širvinskas įteikė šaulio, pedagogo, rašytojo A.Vienuolio-Žukausko premijas penkiems pedagogams (ne šaulių sąjungos nariams) iš Aukštaitijos, Dzūkijos, Suvalkijos, Žemaitijos ir Vilniaus krašto. Tai buvo numatyta LŠS ir Švietimo ir mokslo ministerijos pasirašytoje sutartyje. Lėšas šiai premijai skyrė Hamiltono LDK Algirdo šaulių kuopa (vadas K.Deksnys).


Neveidmainiaukime

Neseniai laidojo 90-metę močiutę. Ji visą gyvenimą nelankė bažnyčios. Ir sunkiai sirgdama nepageidavo kunigo, net supyko, kad jai ėmė siūlyti jį parvesti. Senutė sakė: „Kodėl turiu jam sakyti savo nuodėmes? Tai man nepriimtina, kunigas toks pat žmogus, su savo silpnybėmis“. Manyčiau, visgi sunku rasti netikintį 90-metį žmogų. Tokio amžiaus senolis dažnai iš rankų rožinio neišleidžia, meldžiasi už vaikus, vaikaičius, provaikaičius.

 
Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija