Atnaujintas 2003 m. rugpjūčio 16 d.
Nr.62
(1166)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

Pirmasis puslapis
Ora et labora
Krikščionybė šiandien
Mums rašo
Laikas ir žmonės
Visuomenė
Atmintis
Gimtas kraštas
Istorijos vingiai
Nuomonės
Lietuva
Pasaulis


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai

Permainos rajono pakraštyje

Šilų bendruomenės tarybos pirmininkas Virginijus Šernauskas (kairėje) ir tarybos narės Alma Vingrienė bei Regina Turulienė

Autoriaus nuotrauka

Šilai įsikūrę Panevėžio rajono pakraštyje. Per jų vidurį bėga Panevėžio – Vilniaus automagistralė. Šioje žemėje ilsisi prezidento A. Smetonos tėvų palaikai. Šiluose gyvena nemėgstantys dejuoti žmonės. Sunkiais pokario metais jie išsaugojo kaimietišką orumą. Verčiau rinkosi Sibiro tremtį ar kovą miške, tačiau nėjo tarnauti skrebais. Dabar čia nerasi visiškai gyvenimo dugne atsidūrusių šeimų. Mylintys žemę ėmė ją dirbti. Jaunesni ir stipresni susirado sau užsiėmimą seniūnijos centre Raguvoje.
Palyginti ramų Šilų gyvenimą suardė žinia apie jų krašte kuriamą bendruomenę. Burtis sodiečius paragino Raguvos seniūnas Antanas Mitkus. Jis ir yra Šilų bendruomenės krikštatėvis. Daugiau kaip trečdalis sodiečių tapo jos nariais. Rašėsi į bendruomenę nesižvalgydami, kaip daro kaimynai, bet įsitikinę, kad kaimo likimas - jų pačių rankose.
Vandentiekio, kuris buvo įrengtas maždaug prieš 30 metų, vamzdžiais bėgo naudoti nebetinkamas vanduo. Šilaiviai nusprendė rašyti projektą, pagal kurį iš SAPARD programos būtų galima gauti lėšų naujojo vandentiekio su valymo įrengimais statybai. Niekieno neraginamas pirmiausia jiems į pagalbą atskubėjo rajono ekologas Stasys Pavasaris. Sodiečių idėją palaikė meras Alfredas Pekeliūnas. Reikalingą informaciją be jokių atsikalbinėjimų kaimo žmonėms suteikdavo savivaldybės skyrių darbuotojai. „Būdavo, kad savivaldybėje užtrukdavome ir po jos darbo valandų, tačiau negirdėjau, jog kas būtų pasakęs „negaliu” ar „neturiu laiko“, - pasakojo bendruomenės tarybos pirmininkas Virginijus Šernauskas.
Aukštąjį veterinarinį išsilavinimą turintis šilaivis džiaugėsi, jog visada kaip lauktą svečią jį sutinka Raguvos seniūnas Antanas Mitkus, seniūnijos vyr. raštvedė Jadvyga Jurevičienė. Pirmininkas vietoje irgi nestokoja protingų patarėjų. Tai pagrindinės mokyklos direktorė Rita Danilevičiūtė, mokytojas Algirdas Rutkauskas, kultūros darbuotoja Ingrida Bučinskienė, aukštesnįjį buhalterinį išsilavinimą turinti ir dabar privačios parduotuvės pardavėja dirbanti Alma Vingrienė.
Per Sodeliškių kaimą anksčiau ėjo kelias. Mažai taisomas, palaipsniui jis tapo sunkiai, ypač pavasarį, pravažiuojamas. Maždaug dviejų kilometrų kelio atkarpą valdžia jau pažadėjo suremontuoti. Šilų parapiją aptarnauja iš Raguvos atvažiuojantis kunigas. Iš sakyklos klebonas Kazimieras Baronas kviečia parapijiečius į talką. Gyvenvietės centre stovinčios bažnyčios aplinka visada būna sutvarkyta, vasarą šventoriuje nupjauta žolė. Agronomo diplomą turintis ūkininkas Antanas Sarapinas pakvietė šilaivius lankyti mokykloje organizuotus kompiuterinio raštingumo kursus. Užmegztas ryšys su Panevėžio rajono Daukniūnų kaimo bendruomene. Aktyvi bendruomenės tarybos narė A.Vingrienė yra pareiškusi, jog jau būtina pakabinti dėžutę, į kurią žmonės galėtų mesti savo pasiūlymus ir pageidavimus. „Nelaukdami valdžios nurodymų, turime patys galvoti apie šviesesnę rytdieną “, - sakė ji.

Bronius VERTELKA
Šilai, Panevėžio rajonas

© 2003 "XXI amžius"

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija