Atnaujintas 2003 m. rugpjūčio 16 d.
Nr.62
(1166)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

Pirmasis puslapis
Ora et labora
Krikščionybė šiandien
Mums rašo
Laikas ir žmonės
Visuomenė
Atmintis
Gimtas kraštas
Istorijos vingiai
Nuomonės
Lietuva
Pasaulis


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai

Marijos žemė ar terra incognita?

Kas nežino apie Vatikano pripažintus Marijos apsireiškimus 1858 metais Prancūzijoje (Lurde), 1917-aisiais - Portugalijoje (Fatimoje)? Sužinome ir apie Vatikano dar nepripažintus vėlesnius apsireiškimus Medjugorėje, Montichiaryje bei įvairiose vietose Lietuvoje.
Pirmasis Vatikano pripažintas Marijos apsireiškimas Europoje įvyko 1608 metais Šiluvoje. Todėl Lietuvoje toks gyvastingas Marijos kultas, todėl lietuvių tauta savo žemę su pasididžiavimu vadina Marijos žeme, todėl traukia minios į tradicinius Šiluvos atlaidus rugsėjo pradžioje, prašo Mariją „užstot prieš Aukščiausią žmogų menkiausią ir Tėvynę brangiausią“. O ar žinoma Šiluva pasaulyje?


Nesugriaunama tvirtovė

Jau praėjo 2000 metų nuo Kristaus gimimo. Paskutinės vakarienės metu Kristus, galima sakyti, įkūrė savo Bažnyčią, ir ji jau tiek metų gyvuoja, niekam nepavyko jos sugriauti. Stovi ji kaip tvirtovė, kaip uola šėlstančiame vandenyne… Per tuos 2002 metus kiek sugriuvo imperijų, karalysčių, kunigaikštysčių, išnyko valstybių, miestų, genčių! O Kristaus įkurtos Bažnyčios niekas neįveikė, nesugriovė, nes ją saugo ir gina pats Kristus.


Pasenusios informacijos afišuoti neverta

„XXI amžiuje“ (rugpjūčio 1-ąją) buvo išspausdintas kardinolo A.Bačkio ir arkivyskupo S.Tamkevičiaus atsiliepimas į labai seną, prieš beveik pusantro mėnesio „Lietuvos ryte“ išspausdintą straipsnį prieš Lietuvos kunigus, kaltinantį juos homoseksualizmu. Nesuprantama, kam redakcijai spausdinti tokį pavėluotą atsakymą. Jeigu vyskupai atsiliepia taip pavėluotai į visus kunigus ir tikinčiuosius piktinantį užgaulų straipsnį buvusioje „Komjaunimo tiesoje“, tai darosi nesuprantama. Jie turėjo atsiliepti per visas žiniasklaidos priemones kuo greičiau, nes garsas apie tokį neteisingą straipsnį nuskambėjo su dideliu aidu: žmonės pasakojo vieni kitiems, darė to užgaulaus straipsnio kopijas, diskutavo, ginčijosi, o kai kurios žiniasklaidos priemonės dar pagarsino toliau.


Apie nematomą Vilnelės upės tvarkymą

Birželio mėnesio pabaigoje Vilniaus Šv. Pranciškaus Asyžiečio (Bernardinų) parapijoje Mažesniųjų brolių ordino iniciatyva buvo suorganizuota Vilnelės dugno valymo akcija. Surengti tokią talką sumanyta prieš septynerius metus. Tuomet šauni jaunų pranciškonų tretininkų grupelė su broliu Benediktu pirmą kartą vilniečius pakvietė į netradicinę talką – išvalyti Vilnelę. Šv. Pranciškus mylėjo gamtą, buvo ekologijos globėjas, tad idėja sutvarkyti Vilnelę buvo ir dabar tebėra palaikoma pranciškonų. Pasak brolio Pauliaus, kuris dalyvavo ir pirmosiose, trejus metus iš eilės vykusiose talkose, savanorių skaičius kaip ir ankstesniais metais, taip ir šiemet buvo apie 50.