Atnaujintas 2003 m. rugpjūčio 16 d.
Nr.62
(1166)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

Pirmasis puslapis
Ora et labora
Krikščionybė šiandien
Mums rašo
Laikas ir žmonės
Visuomenė
Atmintis
Gimtas kraštas
Istorijos vingiai
Nuomonės
Lietuva
Pasaulis


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai

Mieliausias darbas – bažnyčiose

Arvydas Nargėla namuose

Autoriaus nuotrauka

Pietvakariniame Molėtų miesto pakraštyje yra individualių gyvenamųjų namų Obelynės kvartalas, prigludęs prie sraunaus Siesarties upelio. Čia beveik visi pastatai dideli, erdvūs. Viename jų (Sodų al. 28) gyvena Arvydo Nargėlos šeima. Nedidelė ji: šeimininkas, nedidelės individualios įmonės vadovas, jo pagalbininkas 21-erių metų sūnus ir medikė žmona. Iš pirmo žvilgsnio ši sodyba niekuo neišsiskiria. Kaimynystėje yra turtingesnių žmonių, kurie gali ištaigingiau tvarkytis.
„Per tuos darbus vis nespėju baigti statybos, dar daug ką reikia padaryti, - teigia Arvydas, - deja, vien gerų norų nepakanka, trūksta pinigų“. O šiandien juos sąžiningai uždirbti nelengva. R.Nargėla – ne biznio žmogus. Jis viską pelnosi savo rankomis ir sūriu prakaitu. Daro dorai, stropiai, rūpestingai.

Žvilgsnis į praeitį

„Nežinau, kaip save vadinti: molėtiškiu ar anykštėnu, – svarsto Arvydas. - Turbūt jau daugiau metų gyvenu Molėtuose, negu gimtajame Anykščių rajone. Be to, mano gimtasis Desiukiškių kaimas – pačiame Anykščių rajono pakraštyje: vienapus senojo Kaunas–Zarasai plento – mano tėviškė, o kitapus – Mokylių kaimas. Tai jau Molėtų rajonas“. Nepamiršta Arvydas savo gimtinės. Labai dažnai nuvažiuoja ten. Desiukiškiuose gyvena atsiėmę žemę tėvai, ūkininkauja. Ir Arvydui ūkio darbai prie širdies – juk jis kaimo vaikas. Bet turi ir kitą pomėgį. Jį traukia menas, susijęs su medžiu, istorija, tautos praeitimi.
Galbūt šiandien apie A.Nargėlą kalbėtume kitaip, jei jis būtų buvęs kokio nors sovietinio funkcionieriaus ar valdininko sūnus, o ne paprasto, darbštaus žemdirbio vaikas. Jausdamas potraukį menui, berniukas nepabūgo palikti gimtųjų namų ir nusprendė važiuoti mokytis į tolimą Klaipėdą. Labiausiai jį domino gintaro dirbinių specialybė. Tačiau tokių, kaip Arvydas, atsirado 400, o mokytis priėmė tik 30!
Kolūkiečių vaikai važiavo namo. Bet Arvydas, netapęs gintarininku, per daug nenusiminė – pasirinko populiarią statybininko profesiją. Dirbo Jonavoje. Tarnaudamas sovietinėje armijoje įsigijo vairuotojo teises. Utenoje valdė kraną, statė daugiaaukščius namus, gamyklas – tapo plataus profilio statybininku. Tačiau ramybės nedavė medis, kuris švelnesnis ir meilesnis negu kietas betonas ar plyta. Turėdamas laisvesnę valandėlę, imdavo medžio gabalą, peilį ir droždavo. „Per savo gyvenimą esu pridrožęs daug įvairių darbelių. Nesaugojau aš jų, išdalijau žmonėms, išmėčiau, – sako Arvydas. – Drožti man – tik malonumas“.
Kai A.Nargėla atvyko į Molėtus ir gavo darbą buvusioje tarpkolūkinėje statybos organizacijoje, įsidarbino staliumi. Dirbo nepriekaištingai. Darė duris, langus, kitus įvairius stalių gaminius. Bet kas labiausiai prie širdies, padaryti negalėjo.

Svajonės išsipildė

Arvydas kitaip pažvelgė į gyvenimą, kai Lietuva tapo nepriklausoma. Jis paliko darbą tarpkolūkinėje statybos organizacijoje, kuri, persireorganizavusi į AB „Molesta“, dabar sėkmingai dirba, ir įsteigė savo individualią statybos įmonę. Žinoma, ji menka, bet nepriklausoma. Arvydas – pats sau šeimininkas. Jis dirba tai, kas jam patinka, niekas jam nevadovauja, nekomanduoja, – o tai menininko požymis.
Vienas pagrindinių Arvydo siekių - padaryti ir pastatyti prie kelio kryžių. Svajonė išsipildė. Sugriuvus ateistiniam režimui, tai padaryti nebuvo sunku. Pirmasis jo padarytas kryžius buvo pašventintas prie kelio Molėtai-Inturkė, šalia Kirneilės. Antrasis kryžius stovi prie kelio į Žydovainius. Neseniai A.Nargėla padarė ir pastatė kryžių už Alantos, Paąžuolių kaime, prie Sadūnų sodybos. Jo statybą organizavo kaunietė Sadūnaitė-Krikščiūnienė savo namams ir gimtojo kaimo žmonėms atminti. Prieš Šv.Jokūbo atlaidus Alantoje vyko didelės kryžiaus šventinimo iškilmės, kuriose dalyvavo ir iš Paąžuolių kaimo kilę ir dabar jame gyvenantys žmonės. Kryžių pašventino Labūnavos Dievo Apvaizdos bažnyčios (Kauno arkivyskupija, Kėdainių dekanatas) klebonas kun. Albinas Graužinis, kilęs iš netolimo Armoniškio kaimo (Anykščių r.).
„Aš turiu savo kryžių darymo modelį, - pabrėžė Arvydas, - nedarau labai puošnių ornamentų, nes jie lauko sąlygomis ilgai neišsilaiko, bet prie kryžiaus sumontuoju tvorelę, kuri, manau, yra kaip pagarbos ženklas“.

Istorijos pamoka Varniuose

Prigimtis menui turi gilias šaknis – ką Dievas duoda, niekas negali atimti. Tai patvirtina ir A.Nargėlos gyvenimas bei veikla. Turėdamas savo individualią įmonę, Arvydas daugiausia reikalų turi su meno žmonėmis. Jis stato, remontuoja jiems paežerėse, pamiškėje esančius vasarnamius, poilsiavietes. Panašūs keliai jį suvedė su meno kūrinių restauruotoju Stasiu Stanioniu, kuris, pastebėjęs Arvydo polinkį menui, jo stropumą, darbštumą, sumanumą, prakalbo apie Varnių Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčios pagrindinio altoriaus restauravimą.
„Prisipažįstu, kad toks darbas mane traukia seniai, bet reikia viską palikti ir važiuoti dirbti į Žemaitiją. Be to, ne į bet kokią nedidelę kaimo bažnytėlę, o į buvusią žymią katedrą, kurioje yra dešimt altorių, kur buvo Žemaičių vyskupijos centras, kur gyveno ir beveik penkiolika metų dirbo garsus vyskupas Motiejus Valančius. Išvažiavau ir neapsirikau. Čia, Molėtuose, mano įmonėje sėkmingai susitvarkė sūnus, o aš gavau puikią meno istorijos pamoką“, - prisipažino Arvydas.
Pirmoji bažnyčia Varniuose (Telšių r.) buvo pastatyta 1421 metais. Dabartinė – jau šeštoji, statyta beveik prieš 200 metų. O didysis altorius buvo išlikęs iš 1691 metais statytos bažnyčios. Medis visiškai sutrūnijęs, sugraužtas kinivarpų.
Restauruoti altoriaus buvo pakviesta keletas žymių specialistų: vieni iš jų atnaujino metalo dirbinius, kiti – gipso ir kitas skulptūras, o Arvydui teko medžio darbai. Reikėjo viską atkurti autentiškai. Tai kruopštus ir nepaprastai atidus darbas. Meistras padėjo daug valios ir pastangų, kad altorius atgimtų ir pradėtų naują gyvenimą po didingais šventovės skliautais.
Viskas pavyko. Bet Varnių parapijos klebonas kan. Jonas Petrauskis neatsisveikino su meistru iš Molėtų. Kunigas pasiūlė A.Nargėlai rekonstruoti senųjų vargonų medinę dalį, kuri dar labiau sudūlėjusi negu altorius. Arvydas sutiko ir šį darbą atlikti. Vėl laukia ilgas ir kruopštus darbas Varniuose.
Arvydas, nuvažiavęs į Desiukiškius, susirinko tėvo Balio Nargėlos, kuris irgi buvo stalius, senus kaltus, obliukus, grąžtelius ir kitus senovinius instrumentus, kurie praverčia restauruotojui.
Apžiūrėdamas vargonus, Arvydas užsuko į bokštą, kuriame vyskupas M.Valančius (dirbo Varniuose 1850-1864 m.) buvo įrengęs slėptuvę, joje vaikus mokė lietuvių kalbos, rašto, organizavo įvairius susirinkimus, slėpėsi nuo caro žandarų. Meistras A.Nargėla ne tik restauruoja, bet ir viską fotografuoja, įamžina, nes tokius darbus ne kiekvienam lemta atlikti. Bet tai turbūt tik restauracijos darbų pradžia Arvydo kūrybinėje veikloje. Jis surado savo pašaukimą. Lietuvoje sovietmečiu bažnyčios nebuvo tinkamai remontuojamos, restauruojamos. Jas ateistai ir komunistai rengėsi uždaryti. Tačiau dabar kiti laikai. Tikintieji atgavo savo teises. Be to, bažnyčiomis rūpinasi kultūros paveldo, paminklosaugos tarnybos. Taigi A.Nargėlos laukia nauji darbai. Baigęs darbą Žemaitijoje, meistras galbūt persikels į Aukštaitiją, kur irgi reikia restauruoti nemažai bažnyčių altorių, vargonų, skulptūrų, kryžių, koplyčių ir pačių bažnyčių.

Algirdas MEILUS
Molėtai

© 2003 "XXI amžius"

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija