Atnaujintas 2003 m. rugpjūčio 16 d.
Nr.62
(1166)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

Pirmasis puslapis
Ora et labora
Krikščionybė šiandien
Mums rašo
Laikas ir žmonės
Visuomenė
Atmintis
Gimtas kraštas
Istorijos vingiai
Nuomonės
Lietuva
Pasaulis


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai

Restauruojama Žemaičių Kalvarijos Madona

Žemaičių Kalvarijos
Švč.M.Marijos Apsilankymo Mažoji Bazilika

Vladimiro Gulevičiaus (ELTA) nuotrauka

Malonėmis pagarsėjęs Švč. Mergelės Marijos su kūdikiu paveikslas iš Žemaičių Kalvarijos Mažosios Bazilikos didžiojo altoriaus atvežtas į Lietuvos dailės muziejaus Prano Gudyno muziejinių vertybių restauravimo centrą. Paveikslą restauratoriams perdavė Telšių vyskupas Jonas Boruta, SJ. Šis XVII amžiaus tapybos paveikslas su aptaisu P. Gudyno restauravimo centre bus tyrinėjamas ir vėliau restauruojamas. Pasak centro vadovės Jūratės Senvaitienės, sovietiniais metais ypač blogos būklės paveikslas buvo tik konservuotas ir sutvirtintas. Dabar garsus kūrinys, puošiantis Žemaičių Kalvarijos šventovės didįjį altorių, kaip ir neseniai į Šiluvos Baziliką po restauravimo sugrąžintas Mergelės Marijos su kūdikiu paveikslas, bus tyrinėjamas nustatant jo būklę, o paskui kruopščiai restauruojamas. Tikimasi, jog vertingas kūrinys į Žemaičių Kalvarijos Mažąją Baziliką po restauravimo bus sugrąžintas kitų metų garsiesiems atlaidams, kurių metu rengiamasi malonėmis pagarsėjusį paveikslą vainikuoti popiežiaus Jono Pauliaus II pašventintais karūnų žiedais. Paveikslo tyrimo ir restauravimo programą kooperuotomis lėšomis finansuos Telšių vyskupijos kurija ir Kultūros vertybių apsaugos departamentas.
Šiuo metu dabartinėje Lietuvos teritorijoje yra penki Popiežiaus dovanotomis karūnomis vainikuoti šventieji Mergelės Marijos paveikslai. 1718 metais Šventojo Sosto sprendimu iš Romos popiežiaus Klemenso XI atsiųstomis karūnomis buvo karūnuotas Trakų Madonos paveikslas - pirmasis karūnuotas paveikslas Lietuvoje. 1750-aisiais popiežiaus Benedikto XIV dovanotomis karūnomis buvo vainikuotas Vilniaus Arkikatedros Goštautų koplyčioje esantis Švč. Mergelės Marijos, garbinamos šv. Pranciškaus Asyžiečio ir šv. Bernardino Sieniečio, paveikslas, dar vadinamas Sapiegų Madona. Šiluvos Mergelės Marijos su kūdikiu paveikslas iškilmingai karūnuotas 1786 metais, o Aušros Vartų Marijos Gailestingumo Motinos paveikslas 1927-aisiais vainikuotas popiežiaus Pijaus XI vainiku, jam suteiktas Gailestingumo Motinos titulas. Pivašiūnų bažnyčios didžiajame altoriuje esantį Dievo Motinos paveikslą 1988 m. rugpjūčio 14 d. kardinolas Vincentas Sladkevičius vainikavo popiežiaus Jono Pauliaus II dovanotomis karūnomis ir jam suteikė Nuliūdusiųjų paguodos titulą. Tai penktasis Popiežiaus karūnuotas Švč. Mergelės Marijos paveikslas Lietuvoje.

Pagal Eltą

© 2003 "XXI amžius"

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija