Atnaujintas 2004 rugpjūčio 18 d.
Nr.61
(1264)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai

Atkirtis istorijos klastotojams

Petras KATINAS

Garsusis rusų filosofas Nikolajus Berdiajevas (1874-1928) rašė, jog bolševizmas sukūrė visiškai naują antropologinį tipą, nepriimtiną nei estetiškai, nei etiškai. Kitaip tariant, be jokių moralinių stabdžių ir skrupulų, etikos normų. Taigi bolševikai stropiai įvykdė Lenino „etikos“ priesaką, kurį jis davė savo „jauniems draugams“ III komjaunimo suvažiavime (1920 m. spalio mėnesį): „Mūsų dorovė pavaldi proletariato klasinės kovos interesams. Mes amžinąja dorove netikime ir visokių pasakų apie moralę apgavystes demaskuojame“.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija