Atnaujintas 2004 rugpjūčio 18 d.
Nr.61
(1264)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai

Tautodailininkas, drožėjas, saviveiklininkas

Alfonsas ZUBRECKAS

Aldonos ir Tomo Jončų šeimą, jau daugiau kaip dvidešimt metų gyvenančią Veseluvkos kaime Jonavos rajone, gerai pažįsta beveik visi Užusalių seniūnijos gyventojai. O čia ši šeima pradėjo gyventi 1980 metais, kada tuometiniame Kalnėnų tarybiniame ūkyje T.Jončas pradėjo dirbti statybininku. Nuo 1993 metų jis sėkmingai atlieka Užusalių seniūnijos komunalinio ūkio viršininko pareigas. Nors jau prieš kelerius metus peržengė savo gyvenimo 60 metų ribą, tačiau ne tik sėkmingai susitvarko su jam pavestu darbu, bet ir abu su žmona aktyviai dalyvauja kultūriniame gyvenime. Kaip sako vietos kultūros namų direktorė Vitalija Šatkienė, Aldona ir Tomas Jončai – vieni aktyviausių vietos folklorinio ansamblio dainininkų. O pats Tomas, esant reikalui, sugeba mušti ir būgnus, noriai prisideda prie bet kokio kultūrinio renginio organizavimo. Ši šeima gyvena ūkiškai – apdirba penkis hektarus žemės ir laiko net aštuonetą galvijų, tad tenka tik stebėtis jų energija.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija